Lovagkeresztet kapott Káslertől a kristálykoponya-hívő ezoterikus magyarságkutató

Kásler Miklóstól kapott lovagkeresztet augusztus 20-án Gyárfás Ágnes, a Miskolci Bölcsész Egyesület elnöke. Az ezoterikus magyarságkutatásban jeleskedő magánintézményt korábban a GVH is megbüntette, mert jogosultság nélkül adtak ki egyetemi diplomákat – írja a Telex.

A magyarság ősi kultúrájának kutatására és az oktatásszervezői munkájára hivatkozva lovagkereszttel díjazott Gyárfás írásaiban többek között arról értekezik, hogy a magyar nyelv ősnyelv, a világ helynevei mind visszavezethetők magyar gyökökre, a magyarok Isten fiai és gyermekei, ő maga pedig sumér táblákon azt találta, hogy az Úr a Kárpát-medencét jelölte meg az égben a hun és a magyar nép lakhelyéül.

A Telex idézte Gyárfás egyik tanulmányát is, amelyben arról ír, hogy a Szent Korona aurája a sötét üzelmek miatt a francia forradalom óta fuldoklik a rátapadt szennytől, ezért ő gondolati úton szokta azt tisztítani.

Gyárfás szerint a magyarságnak valamikor lófej formájú kristálygömbjeik voltak, amiért a „héber írástudók” folyamatos támadása alatt van már ötezer éve :

„Őseink a kristályok erejének segítségével kommunikáltak és őrizték a régiek összegyűjtött tudását. Lófej formájú hatalmas kristálytömbökbe betáplálták kultúrkincseinket. Az asszír udvarba hurcolt héber írástudók megismerték a kristályos információ tárolás és előhívás technikáját, és asszír rendelkezésre írásba foglalták azokat. Valaki kitalálta, hogy ezáltal lehet minket megrontani, és közel ötezer év óta folyik ez a művelet. A szívünkön, lelki útjainkon át kapjuk a mérget. Ugyanis mindent fordítva írtak le, mint amit a lófő vagy a régi pecséthenger közölt.”

Gyárfás nem titkolt antiszemitizmusa megjelenik egy másik „tanulmányában” is, amikor azt állítja, hogy a zsidó ősatyja Ábrahám „torz történelmi események” főhősévé vált egykoron:

„Ismerjük azt a legendás mozzanatot, amikor a kétféle gondolkodásmód szétvált. Ábrám népével Ur városából jött elő. Neve beszédes: Isten rám vetített ábrája. Nem sokáig maradt ez így, mert behálózták, hámba fogták, s ezt nevének kiforgatásával pecsételték meg. A hámba fogott istenarcú férfi. Isten embere a torz történeti események főhőse lett: az Ő leszármazottai a zsidók és az arabok. Ezért Ábrahám lett a neve.”

A zavaros szövegrészlet után Gyárfás kifejti, hogy Krisztus szenvedése tulajdonképpen előképe volt a magyarság sorsának.

Mi mást tehet az ember, minthogy egyetért Gyárfás tanulmányának az előszavában leírt egyik mondatával:

„Előbb utóbb a józan ész utat tör majd magának az őrületen át is. Kitartás és büszke dac, amíg az idő minket nem igazol.”

Ez utóbbit kívánjuk Gyárfás Ágnesnek is!

Antiszemita történészek is fontos szerepet kapnának a milliárdos költségvetésű kutatóintézetnél

A Magyarságkutató Intézet bővítésénél szerepet adnának Raffay Ernő és Bakay Kornél történészeknek is.