Ne engedjük át az oktatást a radikális baloldalnak!

A Függetlenség Napján az Issues & Insights felmérése szerint a 18-24 éves felnőtteknek csak 36%-a mondta azt, hogy „büszke arra, hogy amerikai”, míg a 65 év felettiek 86%-a. Ez nem meglepő. Amerika gyermekeit egy olyan rendszerben nevelték fel, amely azt a tételt hirdeti, hogy Amerika maga a gonosz, a diszkrimináció és a bigottság tárháza, egy bűnben alapított és kegyetlenséggel átitatott ország — írja Ben Shapiro, amerikai konzervatív politikai elemző az Israel Hayom lapban.

Ezen a héten például a Nemzeti Oktatási Szövetség, az ország legnagyobb tanári szakszervezete elfogadott egy határozatot, amelyben elkötelezte magát amellett, hogy „megosztja és nyilvánosságra hozza a kritikai fajelméletről (CRT) már rendelkezésre álló információkat”.

„Biztosít egy már elkészült, mélyreható tanulmányt, amely kritizálja a birodalmat, a fehér felsőbbrendűséget, a fekete-ellenességet, az indigenitás ellenességet, a rasszizmust, a patriarchátust, a ciszeteropatriarchátust, a kapitalizmust, a képességelvűséget, az antropocentrizmust és a hatalom és elnyomás más formáit társadalmunk metszéspontjain”.

„Csatlakozik a Black Lives Matter at Schoolhoz és a Zinn Education Projecthez, hogy idén október 14-én gyűlésre hívjon fel – George Floyd születésnapjára -, mint nemzeti akciónapra, hogy a strukturális rasszizmusról és elnyomásról szóló tanórákat tart”.

Eközben az Amerikai Tanárok Szövetsége vendégül látja a radikális Ibram X. Kendi-t, aki a nyílt faji megkülönböztetés mellett prédikál.

Most az amerikaiak összefognak, hogy visszavágjanak a gyermekeik céltudatos előnevelése ellen. Az államok például elkezdték betiltani a CRT indoktrinálását az iskolákban. Néhány gondolkodó azonban visszavág, azt állítva, hogy az ilyen tartalmi előírások aláássák a liberális oktatás fogalmát.

A The New York Times oldalain például gondolkodók kétpárti csoportja „Amerika-ellenesnek” minősíti az ilyen jogszabályokat. Lényegében azzal érvelnek, hogy az ilyen korlátozások aláássák azt az oktatási küldetést, hogy „segítsenek a diákokból jól tájékozott és igényes állampolgárokat faragni”.

Ez azonban teljesen félreérti mind az amerikai oktatás célját, mind az amerikai oktatás helyzetét. Először is, a közoktatás célja, hogy „jól tájékozott és igényes polgárokat” képezzen. De az „állampolgárok” egy sajátos szó, sajátos meghatározással. Arisztotelész szerint a „jó polgár” olyan személy, aki fenntartja az adott polisz alkotmányát.

Ha arra tanítjuk diákjainkat, hogy az arisztotelészi értelemben vett rossz polgárok legyenek – olyan polgárok, akik hazugságokkal lejáratják a poliszt, akik inkább törzsi politizálást folytatnak, mint polgárbarátságot, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy az igazságot háttérbe szorítsák az interszekcionális érzékenységek javára -, akkor egy olyan országként fogjuk végezni, amelynek nincs jövője.

Másodszor, az amerikai közoktatás túlságosan is gyakran vált azoknak az eszközévé, akik anti-polgárokat akarnak létrehozni: azokat, akik le akarják rombolni a rendszereket valamilyen magasabb vagy alacsonyabb cél nevében. Ezt hosszú távon egyetlen társadalom sem élheti túl. A K-12-es közoktatást nem arra tervezték, hogy szabad kezet kapjon; normákat és gyakorlatokat kell kialakítani.

A kérdés csak az, hogy kinek a normái és kinek a gyakorlatai. Az elmúlt évtizedekben, úgy tűnik, hogy a válasz a radikális baloldal mércéje, amely aláássa az olyan kulcsfontosságú amerikai alapelveket, mint az egyéni jogok és a törvény előtti egyenlőség, a csoportidentitáson alapuló utópisztikus eredmény-újraelosztás javára. Egy dolog megvitatni a CRT ideológiai perverzióját annak érdekében, hogy leküzdjük azt; egy másik dolog, hogy beavassuk a központi tételeibe. Oktatási rendszerünk jelenleg sokkal inkább az utóbbit teszi, mint az előbbit.

Ennek véget kell vetni. A jó polgároknak kötelességük ezt megállítani.

Akár polgárjogi perek, akár a helyi iskolaszéki választások, akár az állami törvényhozás mechanizmusán keresztül történik ez – ezek mind megfelelő eszközök, amikor arról van szó, hogy meghatározzuk, hogyan kell gyermekeinket közköltségen oktatni -, a gyermekeink radikális indoktrinálásának véget kell vetni. Bármi mást tenni Amerika-ellenes lenne.

Amerika legnagyobb tanári szakszervezete szerint Izrael „megszállt palesztin terület”

A tanári szakszervezetek, nem mellesleg, a Demokrata Párt legnagyobb támogatói közt vannak.