A történelem történelemtelenítése

A baloldali történészprofesszor szerint a liberálisok feladták a történelmi haladásba vetett hitet, és a társadalmi igazságosság előmozdítása helyett szimbolikus emlékezetpolitikai igazságtételért harcolnak – írja a Metazin.

Pedig a jobboldal már lemondott a múlt kritikátlan dicsőítéséről. A múltért folytatott kultúrharcnak valódi tétje nincs, de annál ádázabb.

„Az amerikai konzervatívok, akik a történelmet régebben a múlt iránti rajongás terepének tekintették, Trump idején a történelem áhítatos szemléletét zavaros és nihilista megközelítésre cserélték. A liberálisok pedig mintha mindeközben egyre többet várnának a történelemtől”

– olvassuk a Harper’s magazinban Matthew Karp princetoni történész tanulmánynak is beillő esszéjét a kortárs amerikai emlékezetpolitikai vitákról.

Minden politikai mozgalom számára fontos a történelem, pontosabban a történelmi kontinuitás. A politikában elengedhetetlen legitimációs eszköz a múltra való hivatkozás: a jelenkori célokat egyebek között azzal szokás igazolni, hogy párhuzamba állítják őket a régi idők elismert nagyságainak törekvéseivel. Az amerikai liberális baloldal (ahová Karp magát is sorolja) újabban azonban nem pusztán hivatkozási alapnak használja a történelmet, hanem öncélnak tekinti az igazságtételt, és azt képzeli, hogy a mai igazságtalanságok csak a történelmi szembenézéssel orvosolhatók. Karp szerint ez magyarázza az elmúlt években kitört szobordöntési lázat, amely George Floyd halála után újabb lendületet vett. De ide sorolja az amerikai történelmet (és iskolai történelemtanítást) a rabszolgatartás fényében újraértelmező 1619 projektet csakúgy, mint a rabszolgák leszármazottainak kárpótlását szorgalmazó javaslatokat.

A teljes cikk itt olvasható.

Egyre radikálisabbak az amerikai fehér liberálisok

Az amerikai fehér liberális elit egyre kevésbé szolidáris a fehér munkásosztállyal, ellenben egyre nyitottabb a radikális baloldali nézetek felé.