Köves Slomó: Hogy folytathat objektív eljárást az a testület, amelynek mindhárom tagja a Mazsihisz alkalmazottja?

Döntött a Frölich Róbert országos főrabbi vezette neológ vallási bíróság: Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija alaptalanul nevezte ateistának Heisler Andrást, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökét — írja a Népszava.

Heisler András egy hónapja adta hírül, hogy neológ rabbinikus bírósághoz fordul. Kifogásolta, hogy Köves Slomó több alkalommal rá nézve sértő megjegyzéseket tett, „ateistának” vagy „Isten létezésében bizonytalan textilvállalkozónak” nevezte őt.

Az EMIH vezető rabbija egy interjúra hivatkozott: ebben a Mazsihisz elnöke arról beszélt, hogy 1986. október 23-án volt az utolsó olyan pillanat az életében, amikor „nem lehetett nem hinni” a gondviselésben.

A neológ rabbinikus bíróság írásba foglalt döntését kérésünkre Heisler András küldte el a Népszavának. (Frölich Róbert közlése szerint a testület nem publikálja a dokumentumot, ám az érintettek azt nyilvánosságra hozhatják.)

Bár Köves Slomó előzőleg azt közölte lapunkkal, hogy áll az eljárás elébe, végül sem az első, sem a második tárgyalási napon nem jelent meg. Távollétében a bíróság csak az általa elmondottakból tudott kiindulni.

A rabbinikus testület felkérte szakértőnek Kálmán László nyelvészt, aki nem találta megalapozottnak Köves Slomó állítását. Ennek nyomán a bíróság megállapította, hogy az EMIH vezető rabbija csak valamiféle sajátos logikával juthatott a „heisleri ateizmus végkövetkeztetésére”, a szóban forgó interjúrészlet semmiféle alapot nem szolgáltatott erre, Köves Slomó e tárgyban tett nyilatkozata nem fedte a valóságot.

A vallási bíróság kimondta, hogy a Heisler Andrásra „vonatkozó tényállítás téves”, egyúttal felhívta Köves Slomó figyelmét a talmudi alapelv betartására. A bíróság ugyanakkor kitért arra is, hogy mindez „Heisler András mint magánszemély irányában lehet sérelmes és orvosolandó”.

Heisler azonban a Mazsihisz elnökeként a Mazsihisznek okozott károkkal vádolta Kövest. Mivel a vallási bíróságnak ilyesféle károkozásról nincs ismerete, Heisler András ez irányú keresete ügyében nem tudott dönteni.

A bíróság kijelentette, hogy ezen eljárást követően Heisler Andrásnak lehetősége van konzultálni a világi jogban járatos személyekkel: járjon el útmutatásuk szerint.

Reagálást kértünk Köves Slomótól. Lapunkhoz eljuttatott válaszában eltekintett a döntés értékelésétől, inkább arról számolt be, miért nem ment el a tárgyalásra. Érvelése szerint a zsidó kánonjogban, akárcsak a polgári jogban, a bírói függetlenség alapérték.

A Bét Din (vallási bíróság) működésének egyik legjelentősebb kitétele, hogy tagjai semmilyen módon nem lehetnek elfogultak egyik peres féllel szemben sem. Köves Slomó levélben tudakolta, a Mazsihisz elnökének ügyében hogyan képes objektív eljárást lefolytatni az a testület, amelynek három tagja a Mazsihisz alkalmazottja. „Kérdésemre, sajnos, válasz helyett egy újabb meghívót kaptam” – állapította meg.

Mi tesszük hozzá: a bírósági irat arról tanúskodik, két másik felekezethez (az EMIH-hez és az ortodoxiához) tartozó rabbikat, tudósokat is felkértek az eljárásban való részvételre, ők azonban nem kívántak élni a lehetőséggel.

Köves Slomó: Legitim az a bíróság, ahol a felperes maga a bírák felettese?

Az EMIH vezető rabbija több, súlyosan is kifogásolható okot említett, amiért nem ment el a neológ vallási bírósághoz, Heisler András idézésére.