A Zsima köszöni a kormány kiállását Izrael mellett

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet elismerését fejezi ki Magyarország Kormányának és külügyminiszterének, amiért megakadályozta, hogy az Európai Unió külügyminiszterei – immáron sokadszor – olyan határozatot fogadjanak el, amely összekeveri a bűnösöket – a gázai terrorcsoportokat – az áldozatokkal – Izrael népével –, összekeveri a háborút folytatókat, a háború elszenvedőivel — írja lapunknak eljuttatott sajtóközleményében a Zsima.


A minden ok nélkül megkezdett fegyveres támadás kitervelői és végrehajtói a Gázában lévő terrorszervezetek, akik Izrael békés lakosságát gyilkolják és válogatás nélkül támadnak rakéták ezreivel civil célpontokat, és ezzel nem hajlandóak felhagyni.

Támadásaik semmiféle összefüggésben sincsenek valós hadi célokkal, csak a polgári lakosság szenvedéseit fokozzák.

Az EU külügyminisztereinek tervezett nyilatkozata ennek ellenére Izraelt is felelősnek tekintették volna a kirobbant konfliktusért, felelősnek tüntette volna fel az ártatlan civilek haláláért és felszólította volna különböző humanitárius szempontok figyelembevételére.

Ismételten le kell szögeznünk, hogy a fegyveres konfliktus kirobbantója és folytatója a Gázát uraló terrorszervezetek szövetsége. Azokért a civil áldozatokért – akik akár Izraelben, akár Gázában meghaltak a konfliktus során – őket terheli a kizárólagos felelősség, mert Izrael mindenki által elismerten jogosult gyakorolni a fegyveres önvédelem elemi jogát és ha ennek során vétlen áldozatok is meghalnak, akkor nem az önvédelmet gyakorló a haláluk oka, hanem a támadást megkezdő és folytató terrorista csoportok.

Magyarország akkor, amikor ezen elveket követve nem fogadta el az EU külügyminisztereinek nyilatkozat tervezetét, helyesen járt el, mert bár mindig fontos az ártatlan civilek életének megkímélése, de ezt meg kell, hogy előzze a támadást elkövető bűnösök megnevezése és minden további kommentár nélküli elítélése, elszigetelése.

Kérjük Magyarország Kormányát, hogy a jövőben is akadályozzon meg minden olyan nyilatkozatot, amely akár részben is vagy közvetve is Izraelt teszi felelőssé a konfliktus áldozatainak haláláért, és egyben újra és újra vesse fel annak képtelen voltát, hogy a gázai terroristák katonai infrastruktúrájának jelentős részét az európai polgárok adójából fedezett és az EU által folyósított „segélyekből” építsék ki, és ez legyen a gyilkosságok egyik fő finanszírozási forrása.

Fura kiállás: hogyan reagált a Mazsihisz az Izrael elleni terrorhadjáratra?

Mivel napjainkban a véleménynyilvánítás fő fóruma a közösségi média, ezért szemügyre vettük, mit reagáltak egyes mazsihiszes közszereplők a terrorhullámra.