Az ortodoxok elszomorodva fogadták a Mazsihisz reakcióját, fenntartják 10 milliárdos követelésüket

Mint emlékezetes, a MAOIH saját jussát követeli az örökjáradéki megállapodásból, melyre „gyökértelenező”, ellenséges hangnemű levélben reagált a Mazsihisz. A MAOIH most közleményt adott ki a Mazsihisz válaszára reagálva.

A közlemény úgy fogalmaz, hogy „a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) felemás érzésekkel fogadta a Mazsihisz nemrégiben nyilvánosságra hozott, az orthodox közösséggel szemben fennálló, 10 milliárd forintot is meghaladó tartozásuk rendezésére felszólító közleményre reflektáló írását. Jó érzéssel tölti el, hogy a neológ Szövetség vezetése válaszában biztosította a magyarországi orthodoxiát, hogy továbbra is is »féltő aggodalommal« fordul a hagyomány talaján élő féltestvérei felé. A közösségi értékek hangsúlyozása ugyanis mindig a vallásos zsidóság szimpátiájával találkozik, hiszen szent meggyőződése szerint a zsidó nép egy, amiképp a Tórája is egy, amely nem szűnő érvénnyel bír valamennyi generáció számára.”

Gyökértelenezik, hadüzenetről beszél a Mazsihisz a MAOIH követelése kapcsán

Erősödik a háborús retorika a Mazsihiszben, ezt mutatja a szervezet válasza a MAOIH 10 milliárdos követelésére.

A szervezet „üdvözli, hogy a Mazsihisz »az orthodox hittestvérekkel való együttműködésben és a konszenzusban érdekelt« vezetése végre válaszra méltatta az orthodoxia ismételt, már az előző elnöke, Deblinger Eduárd működése idején is több ízben megfogalmazott megkereséseit.”

A közlemény szerint viszont „elszomorítólag hatott az ortodoxiára a neológ Szövetség válaszának további része. A Mazsihisz ugyanis láthatóan nem hajlandó az orthodox hitközség jogos igényét annak ellenére sem teljesíteni, hogy a múlt század derekának vérzivataros évtizedeiben a zsidóságot ért példátlan tragédiára válaszul köttetett Örökjáradéki Megállapodás alapját képező, 153 ingatlanból álló ingatlanvagyon közel fele, 46,41%-a orthodox hitközségi vagyon volt. Mindebből következően – amint azt az orthodox közösség hosszú ideje hangsúlyozza – ezen ingatlanok után az örökjáradék értéke a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget, és nem a Mazsihiszt illeti.”

A közlemény szerint „a MAOIH azzal is meglepetten szembesült, hogy a Mazsihisz külön nyomatékosított véleménye szerint az orthodoxia »pénzügyi helyzete akkor vált kritikussá, amikor a – magyarországi gyökerekkel nem rendelkező – Chabad mozgalomhoz köthető EMIH kormányzati nyomásra részesült az örökjáradékból«. A Mazsihisz állítása egész egyszerűen nem állja meg a helyét.”

A közlemény szerint a MAOIH pénzügyi helyzete nem kritikusabbá vált, hanem némileg javult. A közlemény reflektál továbbá a Mazsihisz azon állítására, miszerint a MEOIH 200 millió forint tartozást “halmozott fel” a Mazsihisz felé. A közlemény szerint “az említett elmaradás éppen annak eredményeként állhatott elő, hogy a Mazsihisz a mai napig elmulasztott folyósítani” 10 milliárdos tartozását az orthodoxia felé.

A MAOIH továbbá visszautasítja a vádat, miszerint gazdálkodása “átláthatatlan”, továbbá “nehéz szívvel” fogadja a Mazsihisz által a Wesselényi utcai iskolára tett megjegyzéseket.

A MAOIH végül a “hagyományos zsidó öntudat” visszanyerését kívánja a Mazsihisz számára, “amelynek megléte lehetővé tette volna azt, hogy az orthodoxia az örökjáradék őt illető részéhez a többször is kezdeményezett megbeszélések eredményeként jusson hozzá, és ne ügyvédi levél formájában kényszerüljön megtenni az első lépést az ügy megnyugtató rendezése felé”.

A teljes közlemény a MAOIH Facebook-oldalán, lapozgatva olvasható.

A „gyökértelenség” margójára – német neológok és a honnyelvű hászid

Legyökértelenezni a chábád hászidokat Magyarországon nem csak roppant sértő, de történelmileg igen pontatlan – írja tanulmányában Cseh Viktor.