Mely zsidó vezetők tervezik aláírni a közösség megtisztulását követelő petíciót?

Mint lapunk már beszámolt róla, „a hazai zsidó közélet megtisztulásáért” indított petíciót Vonnák Selmeczi Ágnes. De vajon alá fogja-e írni Köves Slomó és Heisler András?

A Petitions.net oldalon elérhető petíció szerint többek között

„mi, hitüket, identitásukat sokféleképpen megélő magyar zsidók, a magyarországi zsidó közösségek tagjai aggodalommal figyeljük egyes intézményi vezetőink egyre inkább elmérgesedő nyilvános vitáit, botrányait. (…) Olyan képviselőket szeretnénk látni – nem csak vezetői, de szavazati és az eseményeket befolyásoló szinten is – akik be- és elszámoltathatók és nem felettünk, hanem mellettünk állnak. Olyan vallási vezetőket szeretnénk a közösség élén, akik erkölcsi példaképek és nem csak felkészültségükkel és tudásukkal, de életvitelükkel is előttünk járnak! Olyan világi vezetőket akarunk, akik felelős és átlátható módon gazdálkodnak elpusztított történelmi közösségeink megmaradt örökségével!”

Lapunknak a petíció készítője, Vonnák Selmeczi Ágnes részletes válaszban fejtette ki, miért írta meg a petíciót.

Lapunk további kérdésekkel fordult a magyar-zsidó közélet válogatott szereplőihez: aláírta-e már, vagy alá tervezi-e írni a petíciót, és ha nem, miért nem?

Feldmájer Péter, a Mazsihisz volt elnöke így felelt lapunknak:

„«A hazai zsidó közélet megtisztulásáért» címzésű kezdeményezést nem írtam alá.

Azért nem írtam alá – és nem is fogom aláírni –, mert túl azon, hogy nem szoktam mások szövegét aláírni – és bár a szövegben írtak céljaival egyetértek és azt mindenben támogatom –, annak megfogalmazása alapot adhat arra, hogy az átlagolvasók félreértsék annak szövegét.

A petícióban megfogalmazott szöveg ugyanis összemossa a kialakult szituációért felelősöket, mondjuk úgy «a bűnösöket» és az «áldozatokat», akik kénytelenek elszenvedni a helyzetet létrehozó és rossz irányba vivő személyek törvénysértéseit.

Tételesen

1. Azt írja a petíció:

«Aggodalommal figyeljük egyes intézményi vezetőink egyre inkább elmérgesedő nyilvános vitáit, botrányait. Nem nézhetjük tétlenül a közösségeinket megosztó méltatlan acsarkodást…..Elfogadhatatlannak tartjuk a közösségeinken belüli és az egyes közösségek között uralkodó széthúzást.»

Ez a szöveg alkalmas arra, hogy mindazokat «bűnösnek» tüntesse fel, akik felemelték szavukat a kialakult egészségtelen viszonyokkal szemben.

A nyilatkozatból úgy tűnik, hogy egyaránt hibás az, aki sértett hiúságból, hatalmával visszaélve támadást intézett a neológ rabbik által demokratikusan megválasztott vezető ellen és azt, aki ezzel szembeszállt.

Egyaránt hibásnak láttatja azt, aki különböző nemtelen cselekedeteivel, szexuális visszaéléseivel, rabbihoz méltatlan magatartásával kivívta a közösség megvetését, és azt, aki fellép ezzel szemben és követeli az ügyek tisztázását, pártatlan vizsgálatot akar.

2. A nyilatkozatban az van, hogy

«olyan vallási vezetőket szeretnénk a közösség élén, akik erkölcsi példaképek»

De hát ez a szöveg azt is jelentheti, hogy a neológ rabbik által demokratikusan megválasztott vezető és a vele együtt megújulást kívánó rabbik pont annyira hibásak, mint azok, akik besározták a neológ rabbiság becsületét.

Általánosságban, nevek nélkül, ez a nyilatkozat elmossa azt, hogy mit akarnak azok, akiknek elegük van a jelenlegi helyzetből.

A súlyos erkölcsi pandémia, a járványos erkölcsi vírus befészkelte magát és már jön az ötödik hullám.

Szóval ott kellene kezdeni, hogy név szerint megmondanák, hogy kik a kór okozói és ujjal kellene rámutatni mindazokra, akik ezt az erkölcsi vírust terjesztik, és meg kellene találni a vakcinát ellenük, bár szerintem a Tóra legalapvetőbb erkölcsi törvényeinek betartása többet érne, mint bármilyen újabb találmány.

Ahogy József Attila írja:

«Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,

a meg nem gondolt gondolat,

belezabál, amit kifőztünk,

s emberből emberbe szalad.»

Dr. Feldmájer Péter”

Lapunk megkérdezte Frölich Róbert országos neológ főrabbit is. Tőle rövid választ kaptunk:

„Tisztelt Főszerkesztő úr,

Köszönöm megtisztelő kérdését, de e tárgyban nem kívánok nyilatkozni.

Tisztelettel:

Dr. Frölich Róbert”

Lapunk Heisler Andrást, a Mazsihisz elnökét is megkereste, aki annyit felelt, hogy a petíció készítőjét elhívta egy kávéra, amit Vonnák Selmeczi Ágnes elfogadott.

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija már ennél bőbeszédűbb volt. Mint kifejtette, a petíciót nem írja alá, de azt is elmondta, miért:

„A petíció tartalmával egyetértek. Fontos, hogy a közösség vezetői életvitelükben is példamutatók legyenek, ez hatványozottan igaz a vallási és egyházi feladatot betöltők vezetőkre.

Különösen azzal a gondolattal értek egyet, hogy a közösségek közötti és azokon belüli széthúzás helyett az együttműködésre, a hazai zsidó közösség együttes erővel történő építésére, felvirágoztatására, valamint a különböző médiumokban történő üzengetés helyett rendszeres, nyílt és őszinte kommunikációra van szükség.

A petíciót szívesen aláírnám, azonban zsidó közéleti személyiségként talán nem ez az elsődleges feladatom. Közösségi vezetőkként egy civil kezdeményezésre nem aláírásunkkal rátelepedve, hanem aktív önvizsgálattal és cselekvéssel kell reagálnunk.

Köves Slomó”

Végül Mester Tamás, a BZSH elnöke is felelt kérdésünkre. Ő így fogalmazott:

„Tisztelt Szerkesztő úr, kedves Jonatán!

Köszönöm megkeresését.

A kezdeményezés főbb célkitűzéseivel egyetértek, jómagam is elkötelezettje vagyok a zsidó felekezetek közötti párbeszédnek.

Az összzsidóságon belüli megbékélés mellett tettem le eddig is a voksomat és ezen meggyőződésemnek adtam hangot több lakalommal is.

A «vagyoni elszámoltatás» körében csak közösségi felhatalmazás és a jogállami normák maradéktalan betartása mellett merülhet fel bármilyen eljárás. Itt óvatosságra intenék mindenkit.

A petíciót – bár mint jeleztem, nekem rokonszenves – azért nem írom alá, mert meghagynám azt tiszta civil kezdeményezésnek.

Hivatalban lévő zsidó vezető, ezt ne használja ki felületnek saját maga érdekében.”

Alulról jövő kezdeményezés indult a zsidó közélet megtisztulásáért

„A hazai zsidó közélet megtisztulásáért” indított petíciót Vonnák Selmeczi Ágnes. Miért döntött így és mit remél a kezdeményezéstől?