Róna Tamás vallási bíróság elé idézne két neológ rabbit

A Neokohn birtokába jutott Róna Tamásnak, a Mazsihisz Rabbitestülete elnökének levele, melyben felsorolja a vádakat, ám nem nevezi meg, kikre gondolt.

Róna levele szerint „nem csupán szmichánktól vagy talmudi tudásunktól leszünk rabbik, de cselekedeteink és életvezetésünk alapján is. Az elmúlt napokban olyan információk, iratok, hangfelvételek jutottak el immáron széles körben illetékesekhez (és illetéktelenekhez), amelyek egyes kollégák tekintetében gyökeres és radikális vizsgálatot indokolnak”.

Mint érvel, „két rabbikolléga (…) esetében elengedhetetlenné vált az alapos vizsgálat”.

Ezért Róna megkéri a bész dint (rabbinikus bíróságot), hogy vizsgálja ki meg nem nevezett személyek ügyeit, melyekben „kompromittáló (…) internetes chatrészlet”, Róna személyéről szóló szivárogtatások, házasságon kívüli szerelmi ügyek, anyakönyvi adatok szivárogtatása, és valakinek „megfigyeltetése” szerepel.

Mint Róna írja, „mély elkötelezettséggel hiszem, hogy a rabbinikus bíróság vizsgálata tisztázza majd az igazságot és így az mindenki számára pozitív eredménnyel zárul”.

Róna teljes levele alább olvasható.

Tisztelt Kollégák!

Estétől-estéig, hosszú évezredek során, a Tóra törvényei megtartották a zsidó népet, biztosították fennmaradásunkat.A magyarországi neológia számára a rabbik lámpások. Lámpások, melyek nehéz és nehezebb időkben egyaránt világítanak, utat mutatnak. Egy ideje ugyan, legnagyobb megdöbbenésünkre és sajnálatunkra, a neológia vezetői részéről a hagyományos rabbinikus autoritás megtépázásának lehetünk szemtanúi, a rabbikarnak mégis erős és határozott testületként kell funkcionálnia. Ha a rabbik meggyengülnek, a közösségek is meggyengülnek. Ha a közösségek meggyengülnek, a zsidóság válik védtelenné.

Tisztelt Kollégáim!

Nem csupán szmichánktól vagy talmudi tudásunktól leszünk rabbik, de cselekedeteink és életvezetésünk alapján is. Az elmúlt napokban olyan információk, iratok, hangfelvételek jutottak el immáron széles körben illetékesekhez (és illetéktelenekhez), amelyek egyes kollégák tekintetében gyökeres és radikális vizsgálatot indokolnak.

Két rabbikolléga, két zsidó spirituális vezető esetében elengedhetetlenné vált az alapos vizsgálat, mindenekelőtt a magyarországi zsidóságról a többségi társadalom által kialakított pozitív “arculatot” óvva, leginkább épp az ő érdekükben, mindamellett természetesen a rabbikar reputációja védelmében is.

A zsidó közösség soráért aggódó magyarországi rabbiként ezúton kérem a nagytiszteletű Bész Dint, hogy a következő ügyeket vizsgálja ki:

– Egyik kollégánkról rendkívül kompromittáló fotó és internetes chatrészlet került ki egy nyolcezres napi olvasottságúnak mondott hírportálra.

– Egyik kollégánk egy vidéki hírportálnak kiadta az engem érintő Bész Din-anyagot az ún. Keserű-ügyben.

– Egyik kollégánk esetében egy olyan levél került ki, amelyben a kolléga megvallja házasságon kívüli szerelmét.

– Egyik kollégánk levelezést folytatott egy hírportál vélt vagy valós működtetőjével, és ennek során egy MAZSIHISZ/BZSH alkalmazásban álló főkántorról kompromittáló anyakönyvi származási adatokat szolgáltatott ki, azok közlésére buzdítva levelezőpartnerét.

– Egyik kollégánk megfigyeltette egy másik kollégánkat.

Mély elkötelezettséggel hiszem, hogy a rabbinikus bíróság vizsgálata tisztázza majd az igazságot és így az mindenki számára pozitív eredménnyel zárul.

Az elmúlt évtizedekben az egész világon lezajlott események is bizonyítják, hogy milyen károkat okoznak a vallásos közösségeknek, ha nem hozzák nyilvánosságra a vezetőiket érintő ügyek vizsgálatainak eredményeit.

Kérlek, legyetek partnereim a megtisztuláshoz vezető folyamatban! Elemi érdekünk, hogy a neológ Rabbitestület ne válhasson szóbeszéd tárgyává.

Hiszek abban, hogy az igazság kiderítése és nyilvánosságra hozatala a zsidóság, a magyarországi zsidóság, a neológ közösség, a rabbikarnak hosszútávú érdeke, még akkor is, ha rövid távon a feltárt tények és annak értékelése rossz szájízt hagyhat maga után.A nagy magyar költőt, Illyés Gyulát idézve hiszem, amit ő írt: „Mert növeli ki elfödi a bajt.”

Róna Tamás

Rabbik nélküli hitközségre készülhet a Mazsihisz

Az ORZsE rektorhelyettesének írása készítheti elő a terepet egy rabbik nélküli Mazsihisznek.