Demeter Szilárd nem antiszemita, de álljon fel!

Demeter Szilárd nem antiszemita, halljuk a home-office folyosókon. Megírta levélben, hogy biz úgyse, egy cseppet sem. Elhiszem neki, lehet, hogy tényleg nem az. És ennek ellenére Demeter Szilárdnak fel kell állnia. Dr. Bálint Bálint László publicisztikája.

Nem ismerem Demeter Szilárdot, de tudom róla, székely, akárcsak én. Dühös és robbanékony. A székely ember lelkében nagy erők mozognak. Nagyobbak, mint maga az ember. Ezt sokan nem képesek kezelni, és rossz irányba megy az életük. Most Demeter Szilárdnak, ha jót akar magának, fel kell állnia.

Demeter Szilárd filozófus, irodalmár. Sokat hallott, sokat olvasott. Felmerül, hogy zsidónak látja magát, mint minden elnyomott, kergetett és igaztalanul vádolt ember. Ismert toposz az erdélyi néplélekben, hogy az elnyomás nem tarthat örökké, lám, a választott nép fogsága is véget ért nem egészen hetven év után. Reformáció korabeli toposz, vándorprédikátorok szava ez. Nem a kora középkor antijudaista gondolatából fakad, mely szerint a zsidókat az Örökkévaló elvetette, hanem a Szentírás oldalairól ébredt fel a török elnyomás napjaiban. A magva az, hogy az elnyomott, török által fosztogatott népnek nem a törökkel van dolga, hanem egyedül az Örökkévalóval. A bűneink miatt tört ránk a török, tehát a bűnbánat, a megtérés és a bűnbocsánat az egyetlen út kifelé a nyomorúságból.

Ez a gondolat nem jutott el hozzá, ezért Demeter Szilárdnak fel kell állnia.

A tényt, hogy kirekesztenek szalonokból, s jobb társaságban nem vagy kívánatos, összekötni azzal, hogy bizonyára nem más vagyok én, mint az „új választott nép” fia, mert elnyomnak, az ostobaság igen magas szintjét jelzi. Sajnos nem ritka ez a szint. Hiszen lehet, hogy valakit csak azért nem kedvelnek, mert nem tud viselkedni az asztalnál. Legfőképp a kultúra asztalánál. S attól, hogy nem kedvelnek, nem leszek kiválasztott, sem zseni, sem okosabb az átlagnál. Súlyos önértékelési zavar, ha erre asszociálok. Demeter Szilárd összekeverte a szezont a fazonnal, s nem tud késsel és villával enni a kultúra asztalánál, ezért fel kell állnia.

Demeter Szilárd és társai Soros Györgyben látnak valakit, akivel dolguk van.

Ez súlyos apakomplexusra utal, de kezelhető. Idő kell hozzá, hogy megértsük, valóban van valaki, akivel dolgunk van. Az Örökkévalóval, egyenként. Senki mással. Ez az a tudás, amelyet protestáns prédikátoraink felismertek, és hirdették a bűnbánatra hívó igét. Van miért megtérni. Soroljam? Nem teszem, elég végignézni a sajtó címlapjait. A csatába vonuló izraelitáktól megkövetelték, hogy a táboruk szent legyen: „Mert Istened, az Úr veled jár a táborban, hogy segítségedre legyen, és kezedbe adja ellenségeidet; legyen azért a táborod szent, ne lásson Ő nálad semmi szemérmetlenséget, különben elfordul tőled” (5Móz 23,15). „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”, mondja mind a mózesi parancs (3Móz 19,2), mind Péter apostol levele (1Pét 1,16). A keresztény-konzervatív táboron most nem látszik ez a szentség. Legyinthetünk: mindenki emberből van. Mondhatjuk: a másik még rosszabb. Hallom azt is: magánügy! Ez mind tény, de semmit nem von le abból a parancsból, hogy ha csatába mész, akkor a tábornak szentnek kell lennie, ha abban akarsz reménykedni, hogy az Örökkévaló a segítségedre lesz. „Ne lásson Ő nálad semmi szemérmetlenséget, különben elfordul tőled” – szól a mózesi intelem. Az a káderpolitika, amely kitermelte azokat a botrányokat, melyek az elmúlt egy évben megrázták a jobboldalt, alapjaiban romlott. A teljesítményt és a tehetséget bálványozó káderpolitika – amely tudott „apró-cseprő” ügyekről, szemérmetlenségről, mohóságról, agresszivitásról, de kuncogva hagyta, hogy az általa kiválasztottak elvégezzék a munkát, s közben élvezzék saját vágyaik uralmát, legalább ők sem fognak szólni semmiért, mert hogy szólnának – egyenesen vezetett azokhoz az ügyekhez, amelyek kiderültek. Mert mindig minden kiderül. Mindig így volt, miért lenne most másképp, amikor mindent le lehet hallgatni, amikor nincsenek titkok, és „belső kör” sincs már. Demeter Szilárdnak fel kell ismernie, hogy alkalmatlan és megvezették. Nem azért tették oda, ahol van, mert annyira tehetséges, hanem mert annyira mohó, és mert akkora erők mozognak benne, amelyeket csak nehezen tud vagy nem is képes uralni. Demeter Szilárdnak fel kell ismernie, hogy nem azért áldozat, mert magyar, és a nemzetközi „liberárja” csapatok ellene vannak, hanem mert kihasználták, mocskos munkára vették rá, és nem is tudta, mit csinál. Tamás Gáspár Miklós diagnózisa pontos. Székely ember nem szólhat a multikulturalizmus ellen, hisz akkor a saját népe ellen beszél. Az erdélyi magyar élet esélye a liberalizmus és a multikulturalizmus. Aki ezt megtagadja, bármilyen politikai számításból, arcul köpi saját népét. Ezért Demeter Szilárdnak fel kell állnia.

Van-e kiút egy ilyen gödörből?

A Szentírás tanúsága szerint mindig van esély az újrakezdésre. Nem tisztem ehhez receptet adni, megtették előttem sokan, és ez lenne a felelőssége a keresztény-konzervatív értelmiségnek. Ha létezik. Demeter Szilárd mellett még jó páran vannak, akiknek szintén fel kellene állniuk. Ne reménykedjünk, nem fognak. A felelősség mindig a vezetőé.

Dr. Bálint Bálint László, kutatóorvos. Marosvásárhelyen született, református, orvosi diplomáját 1996-ban szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. PhD disszertációját 2005-ben a Debreceni Egyetemen védte meg. Kutatási területe a genomika, epigenetika, génexpresszió szabályozás.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik a Neokohn szerkesztőségének az álláspontját.