Új vallásként vonzza az embereket a jobb- és baloldali szélsőség

Az intézményesített vallás megszűnt, de a közösség és a transzcendens világnézet iránti igények nem csillapodnak. Az élet értelmére és határozott világnézetre szomjazó tömegek egyre inkább banális életmód-közösségekben, valamint jobb- illetve baloldali politikai kultuszokban lelnek otthonra – írja szemléjében a Metazin.

„Gutenberg nélkül aligha terjedt volna el a protestantizmus. Tim Berners-Lee és az internet más úttörői nélkül pedig nagyon másként festenének korunk vallási tekintetben független fiataljai” – olvassuk a National Review-ban Patrick T. Brown recenzióját Tara Isabella Burton Különös rítusok. Az Isten nélküli világ új vallásai című könyvéről.

A nyugati világban, még Amerikában is, egyre csökken a vallást aktívan gyakorlók aránya. Mindez azonban korántsem jelenti, hogy az emberek lemondtak a spirituális és transzcendentális igényekről. Mint mások között Robert Putnam is rámutatott néhány éve, az amerikaiak egyre szabadabban vegyítik és gyakran politikai nézeteikhez igazítják a különböző vallások téziseit.

Burton könyvében arra világít rá, hogy az életnek értelmet adó spirituális nézetek „remixe” nemcsak a hagyományos vallásokból táplálkozik. A szekularizáció és az individualizmus következtében a ma embere az élet értelmének keresése közben lényegében bármit felhasználhat transzcendens világépének kialakításához. És – mint már Émile Durkheim is rámutatott – a világnézet és az identitás megkonstruálása egyúttal közösségalkotó folyamat. Az internet világában a leginkább banális elfoglaltság vagy hóbort is alkalmas rá, hogy valláspótlékként funkcionáljon: értelmet adjon mindennapjainknak és közösséget teremtsen. Burton értelmezésében a megszállott sportrajongók, a wellness-őrültek és a transzhumanizmus hívei is kvázivallásos közösséget alkotnak. Csakúgy, mint a hipszter városi fiatalok, akik életmódjukat egy tágabb világnézet részének tekintik.

A teljes cikk itt olvasható.

Csapás az értelemre, avagy akik emberi jogi bíróság elé citálnák az Örökkévalót

Az egyetemes emberi jogok vallása saját forrásvidékét, a nyugati kultúrát veszi célba, és természetesen először a zsidóságot.