Elhunyt korunk egyik legnagyobb talmudtudósa

Adin Even Jiszráel Steinsaltz számos rabbinikus műve közül talán a legkiemelkedőbb a teljes babilóniai Talmud modern héber fordítása, emellett számos műve és sok ezer tanítványa viszi tovább örökségét.

Steinsaltz rabbi ismerete a rabbinikus irodalom tekintetében egészen kiemelkedő, de végtelenül nyugodt, megnyerő személyisége, könnyed humora és az emberiség iránti szeretet tette korunk egyik legnagyobb rabbinikus vezetőjévé.

Steinsaltz 1937-ben Jeruzsálemben született nem-vallásos családba és tinédzserként kezdett ismerkedni a zsidó tradícióval, mikor egy chábád-lubavicsi mozgalomhoz köthető jesivában tanult.

Tudásvágya azonban nem állt meg a rabbinikus műveknél: a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult matematikát, fizikát és kémiát. Rabbinikus tanulmányait a szintén chábád-lubavicsi Tomchei Temimim jesivában folytatta, ahol megszerezte a rabbidiplomát is.

1965-ben megalapította kiadóvállalatát, az Israel Institute for Talmudic Publications-t és nekivágott a teljes Talmud modern héber fordításának. A kiadás, melyet később angol és orosz nyelvre is lefordított az általa vezetett intézet, nem pusztán a fordítás tekintetében volt úttörő jellegű, de a Talmud szövegét a könnyebb érthetőség kedvéért ábrákkal, illusztrációkkal és szövegmagyarázatokkal is ellátta. A Talmud-fordítás és magyarázat monumentális munkáját 2010-ben fejezte be, a könyveket a Koren Publishing adta ki Jeruzsálemben.

Steinsaltz rabbi közel 60 egyéb könyvet is írt szinte megszámlálhatatlan újságcikk és publikáció, a Talmud, a Biblia, a zsidó miszticizmus, a zsidó filozófia témájában publikált, valamint társadalomtudományi és történelmi munkák mellett.

1985-ben megalapította a Mekor Chájim jesivát, melyet az 1999-ben megalapított Tekoa jesiva követett, mindkettő a chábád-lubavicsi irányzat szellemében neveli az ott tanuló, sokszor nem-vallásos otthonból származó diákokat.

Steinsaltz rabbi vendégelőadóként számos alkalommal járt a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars és a princetoni Institute for Advanced Study intézményekben és díszdoktori diplomát kapott a Yeshiva University-n, a Ben Gurion Egyetemen, a Bar Ilan Egyetemen, a Brandeis University-n és a Florida International University-n is.

Munkájáért Steinsaltz rabbi 1988-ban megkapta az Izrael-díjat, 2012-ben pedig az Izraelben civileknek adható legmagasabb kitüntetést, az Elnöki Medált is.

Steinsaltz rabbi elhivatott követője volt a chábád-lubavicsi mozgalomnak és szoros kapcsolatot ápolt a mozgalom vezetőjével, Menachem Mendel Schneerson rabbival, a lubavicsi Rebbével. A Rebbe biztatására már a 80-as években rendszeresen ellátogatott a Szovjetunióba, hogy segítse az ottani lubavicsi küldöttek munkáját a helyi zsidó közösségek megsegítése és tanítása érdekében. Szintén a Rebbe tanácsára változtatta meg, illetve vette fel családneve, a Steinsaltz mellé az Even Jiszráel nevet.

Security Check Required

No Description

Adin Even Jiszráel Steinsaltz rabbi 83 évet élt, felesége, három gyermeke, számos unokája és az egész zsidó világ gyászolja. Köves Slomó rabbi Facebook-bejegyzésben emlékezett meg a nagy talmudistáról.

Szent emléke legyen áldott.