Elhunyt korunk egyik legnagyobb talmudtudósa

Adin Even Jiszráel Steinsaltz számos rabbinikus műve közül talán a legkiemelkedőbb a teljes babilóniai Talmud modern héber fordítása, emellett számos műve és sok ezer tanítványa viszi tovább örökségét.

Steinsaltz rabbi ismerete a rabbinikus irodalom tekintetében egészen kiemelkedő, de végtelenül nyugodt, megnyerő személyisége, könnyed humora és az emberiség iránti szeretet tette korunk egyik legnagyobb rabbinikus vezetőjévé.

Steinsaltz 1937-ben Jeruzsálemben született nem-vallásos családba és tinédzserként kezdett ismerkedni a zsidó tradícióval, mikor egy chábád-lubavicsi mozgalomhoz köthető jesivában tanult.

Tudásvágya azonban nem állt meg a rabbinikus műveknél: a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult matematikát, fizikát és kémiát. Rabbinikus tanulmányait a szintén chábád-lubavicsi Tomchei Temimim jesivában folytatta, ahol megszerezte a rabbidiplomát is.

1965-ben megalapította kiadóvállalatát, az Israel Institute for Talmudic Publications-t és nekivágott a teljes Talmud modern héber fordításának. A kiadás, melyet később angol és orosz nyelvre is lefordított az általa vezetett intézet, nem pusztán a fordítás tekintetében volt úttörő jellegű, de a Talmud szövegét a könnyebb érthetőség kedvéért ábrákkal, illusztrációkkal és szövegmagyarázatokkal is ellátta. A Talmud-fordítás és magyarázat monumentális munkáját 2010-ben fejezte be, a könyveket a Koren Publishing adta ki Jeruzsálemben.

Steinsaltz rabbi közel 60 egyéb könyvet is írt szinte megszámlálhatatlan újságcikk és publikáció, a Talmud, a Biblia, a zsidó miszticizmus, a zsidó filozófia témájában publikált, valamint társadalomtudományi és történelmi munkák mellett.

1985-ben megalapította a Mekor Chájim jesivát, melyet az 1999-ben megalapított Tekoa jesiva követett, mindkettő a chábád-lubavicsi irányzat szellemében neveli az ott tanuló, sokszor nem-vallásos otthonból származó diákokat.

Steinsaltz rabbi vendégelőadóként számos alkalommal járt a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars és a princetoni Institute for Advanced Study intézményekben és díszdoktori diplomát kapott a Yeshiva University-n, a Ben Gurion Egyetemen, a Bar Ilan Egyetemen, a Brandeis University-n és a Florida International University-n is.

Munkájáért Steinsaltz rabbi 1988-ban megkapta az Izrael-díjat, 2012-ben pedig az Izraelben civileknek adható legmagasabb kitüntetést, az Elnöki Medált is.

Steinsaltz rabbi elhivatott követője volt a chábád-lubavicsi mozgalomnak és szoros kapcsolatot ápolt a mozgalom vezetőjével, Menachem Mendel Schneerson rabbival, a lubavicsi Rebbével. A Rebbe biztatására már a 80-as években rendszeresen ellátogatott a Szovjetunióba, hogy segítse az ottani lubavicsi küldöttek munkáját a helyi zsidó közösségek megsegítése és tanítása érdekében. Szintén a Rebbe tanácsára változtatta meg, illetve vette fel családneve, a Steinsaltz mellé az Even Jiszráel nevet.

Adin Even Jiszráel Steinsaltz rabbi 83 évet élt, felesége, három gyermeke, számos unokája és az egész zsidó világ gyászolja. Köves Slomó rabbi Facebook-bejegyzésben emlékezett meg a nagy talmudistáról.

Szent emléke legyen áldott.