85 éve hunyt el a héber Petőfi

Chaim Nachman Bialikot a modern idők legnagyobb héber költőjének tartják.

Az 1873-ban született költő egyben Író, esszéista, fordító, szerkesztő és kiadó is volt, aki nagy hatást gyakorolt a modern héber kultúrára.

Elsősorban héberül írt, de jiddis nyelven is alkotott. Egyik legnevesebb munkája a Mészárlás városa című 1904-es verse, mely az előző évi kisinyovi pogromot írta le.

Bialik a modern héber költészet egyik úttörőjének számít, a cionista mozgalom aktív tagja volt. Habár Izrael Állama létrejötte előtt halt meg, utóbb hivatalosan is „nemzeti költőként” ismerték el, nevét irodalmi díj viseli.

Költészetét Maxim Gorkij orosz író is csodálta — modern Ézsaiásnak nevezve őt –, aki Ze’év Zsabotyinszkij fordításában olvasta Bialik munkáit.

Idegen országban című versében így írt a Cion utáni vágyódásról (fordításban: Múlt és Jövő, 1988/2-3):

„Testük pihen, de szívük messze jár
És visszaálmodja a drága múltat…
Ugyan ki teszi mérlegre a bánat
Köveit, melyek a szívükre hulltak?”

Verseit Patai József és Kosztolányi Dezső is magyarra ültette, illetve Bialik beszédeiben

felszólalt a magyarországi numerus clausus törvény ellen is.

Bialik életének 62. évében, 1934. július 4-én hunyt el Bécsben egy rosszul sikerült műtét következtében.

„Nekem itt zsidónak kell lenni” — 135 éve született Szép Ernő

Szép Ernő a Nyugat és az Est munkatársa, Ady Endre jó barátja, Baumgarten-díjas író volt.