115 éve hunyt el Herzl Tivadar

A cionizmus atyja, egyben Budapest egyik leghíresebb szülötte nem élhette meg Izrael államának létrejöttét. 

Forrás: Wikimedia Commons/Ephraim Moses Lilien

„Elárvultak álmaink és reményeink. Az ember, aki felébresztette és táplálta őket, meghalt. Sötét sírba helyezték, ahol hideg van és homály” — ezeket a sorokat írta a 18 éves David Ben-Gurion 1904 nyarán, miután meghalt Herzl Tivadar.

Herzl halála váratlanul érte a cionista mozgalmat és sokan azt érezték, hogy halálával véget is érhet a zsidó haza létrehozásának reménye. Azonban 44 évvel Herzl halála után kikiáltották Izrael államát.

Thodore Herzl (magyarul Herzl Tivadar) 1860. május 2-án született Budapesten, a Dohány utcában. A német-zsidó felvilágosodás szellemében nevelték. A család 1878-ban Bécsbe költözött és Herzl itt végezte el a jogi egyetemet. Írni kezdett, de elsősorban újságíróként tudott érvényesülni, ő lett a Neue Freie Presse párizsi tudósítója — olvasható a Jewish Virtual Library oldalán.

Herzl először a bécsi egyetemen figyelt fel az antiszemitizmusra. Később Párizsban szemtől-szembe találta magát a problémával.

1894-ben írt egy drámát „A gettó” címmel, amelyben kifejtette, hogy az asszimiláció és a kikeresztelkedés nem lehet megoldás a zsidóság számára. Ekkor még abban reménykedett, hogy társadalmi dialógus kezdődhet a zsidók és a keresztények között.

Az álláspontját a Dreyfus-per változtatta meg.

Dreyfus kapitány lefokozása. Forrás: Wikimedia Commons

Herzl párizsi tudósító volt, mikor a Dreyfus-per történt. 1894 szeptemberében hazaárulás vádjával letartóztatták Dreyfus kapitányt. Azt állították, hogy katonai titkokat adott ki a németeknek. Dreyfus elzászi zsidó volt, így megfelelő bűnbak a francia hadügyminisztérium számára. A kapitányt lefokozták és életfogytiglan száműzték az Ördög-szigetre. A vád propagandisztikus célokat szolgált, maga Clemenceau is tollat ragadott és egy terjedelmes vezércikkben vélte enyhének az ítéletet.

Herzl fültanúja volt, amint a párizsi tömeg azt kiabálja, hogy: „Halált a zsidókra”. A Dreyfus elleni vád politikai célokat szolgáló, kimódolt hamissága hamar kiderült. Herzl-t mélyen megrázta a per, illetve az, hogy a francia társadalom kettészakadt az ügy megítélését illetően. Meggyőződésévé vált, hogy az európai zsidóság számára egyetlen megoldás maradt. Saját államot alapítani.

1896-ban megírta a Der Judeensaadt (A zsidó állam) című művét (magyar nyelven ezen a linken elérhető). A zsidó vezetők nem támogatták Herzl ötletét, sőt, egyenesen nevetségesnek tartották. A zsidóság kérdését szerinte nemzetközi politikai eszközökkel lehet csak megoldani. A cél megvalósítására pénzre volt szükség, ennek biztosítására jött létre a Zionist Organisation.

Herzl a zsidó államot semleges, békeszerető és szekuláris országnak képzelte el. Egyfajta szocialista paradicsomot kívánt létrehozni.

A cionista mozgalom elsősorban Kelet-Európában kezdett virágozni. Herzl hiába igyekezett meggyőzni a kor kiemelkedő mágnásait, mint Hirsch báró vagy Rothschild. Próbálkozásával süket fülekre talált.

1897-ben Bázelben megtartották az első Cionista Világkongresszust. Itt fogadták el a Bázeli programot, amelybe belefoglalták, hogy Palesztina területén szeretnék újraalapítani a zsidó államot. Megalakult a Cionista Világszervezetet is, amelynek első elnöke Herzl lett. Naplójában így fogalmazott kongresszus után: „Bázelben megalapítottam a Zsidó Államot. Ha ezt ma hangosan mondanám, általános kacagással fogadnák, de 50 év múlva ezt mindenki be fogja látni”.

Az első Cionista Világkongresszus, Forrás: Wikimedia Commons

Herzl próbálta az ügyének a világ vezetőit megnyerni. 1898-ban találkozott II. Vilmossal, de a német császár rendkívül elutasítónak bizonyult. A britek barátságosabbak voltak, de csak Ugandát ajánlották fel Herzlnek. Ez nem tetszett neki, mert nem Afrikában képzelte el a zsidó államot, hanem ott, ahonnan a zsidók őseit elüldözték. Azonban ideiglenesen elfogadta volna az Uganda-tervet.

1903-ban Herzl az Orosz Birodalomba utazott, ahol általános szegénységgel és az ismétlődő pogromok nyugtalanító hírével szembesült. A látogatás mélyen megrázta. Kérvényezte az orosz kormánytól, hogy segítsék a zsidó kivándorlást.

Halálakor a cionista mozgalom csekély támogatást élvezett. Maga Herzl is folyton-folyvást falakba ütközött. Mindössze 44 éves volt, mikor 1904 nyarán váratlanul meghalt.

50 évvel Herzl halála után Izrael első miniszterelnöke, David Ben-Gurion így írt róla: „Herzl a zsidó történelemben egy ragyogó meteor volt, aki fényt hozott a zsidó száműzetés komor és sötét egére”.