74 éve hunyt el Henrietta Szold, a cionista nők példaképe

Henrietta Szold 1860-ban született Baltimore-ban, Benjamin Szold felvidéki rabbi első leánygyermekeként.

Édesapja 1859-es emigrációja után a baltimore-i Temple Oheb Shalom közösség vezetőjeként tevékenykedett.

Henrietta amellett, hogy mélyen elkötelezett volt a zsidó nép és zsidó hagyományok iránt, mérhetetlen tudásvágy és tenniakarás motiválta, hogy szétfeszítse a nőkre erőltetett korabeli korlátokat.

Az esszéista, fordító és szerkesztő Henrietta Szold 1896-ban – egy hónappal azután, hogy Theodor Herzl közzétette Der Judenstaat című értekezését – megjelentette tanulmányát a zsidók Palesztínába való visszatéréséről, amely lehetőséget nyújt a diaszpóra zsidóságának új, saját haza megteremtésére és a zsidó kultúra újjáélesztésére.

1898-ban az amerikai cionisták szövetsége Szoldot választotta végrehajtó bizottságának első női tagjává.

1912-ben létrehozta az első cionista női szervezetet, a Hadassah-t,

amely több százezer amerikai zsidó nő életét és jövőképét alakította át, akik csatlakoztak a munkájához.

1933-ban alijázott Palesztinába, és részt vett az Ifjúsági Alija szervezet munkájában, amely

30.000 zsidó gyereket mentett ki a náci Európából.

Életének küldetése: a jisuv (a brit mandátum alatti zsidó közösség Palesztinában) egészségéért, oktatásáért és jólétéért folytatott munka volt.

Vezetése alatt a Hadassah létrehozta a palesztinai modern orvosi rendszer infrastruktúráját, amely

mind a zsidókat, mind az arabokat szolgálta.

Életének utolsó huszonöt évét Palesztinában töltötte, számos egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatási intézményt felügyelt, amelyek később Izrael Állam szerves részévé váltak.

Az 1948-as államalapítást már nem érhette meg, 84 éves korában abban a Hadassah Kórházban halt meg Jeruzsálemben, amelynek felépítéséért annyit fáradozott. Az Olajfák hegyén temették el.

Henrietta Szold új világot teremtett a zsidó nők számára, még halála előtt a megelevenedő idealizmus ikonjává vált, mint oly sokan Izrael alapítói közül.