Most először: A Gallus-felkelés nyomaira bukkantak Izraelben

A Ben-Gurion repülőtér tőszomszédságában fekvő Lodban az úgy nevezett Gallus-féle felkelés (i.sz. 351-354) emlékeit tárták fel. A legfontosabb lelet egy 1650 évvel ezelőtt épült zsidó közösségi épület és az annak padlójába rejtett 94 pénzérme, melyért soha nem tért vissza gazdája – áll az Izraeli Régészet Hatóság hírében.

A lodi városháza által finanszírozott ásatás során került napvilágra a késő római kor és a bizánci uralom határán lerombolt épület maradványa, illetve a padlózatba rejtett ezüst- és bronzérmék, melyek közül a legkorábbit 1800 évvel ezelőtt, a legkésőbbit pedig a Gallus-féle felkelés során verték.

Erről a felkelésről igen keveset tudunk és eddig nem is igen került elő régészeti lelet ebből az időszakból.

Annyi bizonyos, hogy a lázadást elfojtó római hadak Flavius Constantinus Gallus császár parancsára lerombolták Lod, Cipori és Tibériás zsidó közösségét.

Az épületet feltehetően egy tehetős, papi családból származó ember emelte, drága építőkövekből és márványból. A zsidó tulajdonosra a héber, görög és latin feliratok, illetve a sertéscsontok teljes hiánya utal.

„Lehetséges, hogy ebben a gyönyörű épületben gyűltek össze a város vénei. A Talmudból tudjuk, hogy a második Szentély lerombolása után Lod volt a zsidó élet egyik legfontosabb központja a Szentföldön.

A szóbeli tan olyan nagyjai éltek vagy tanultak Lodban, mint Rabbi Eliezer ben Horkanosz, Rabbi Tarfon, Rabbi Joszi Háglili vagy Rabbi Akiva. A leletekből egyértelmű, hogy az épületet szándékosan rombolták le egészen az alapjáig, tehát ez a felkelés feltehetően több volt, mint helyi lázongás” – mondta Sáchár Kriszpin, az egyik régész. „Egyelőre még nehéz eldönteni, hogy ez a hatalmas épület zsinagóga, tanház vagy a bölcsek gyülekezőhelye volt, esetleg mindhárom funkciót betöltötte. Mind a zsidó, mind a nem zsidó források arról tanúskodnak, hogy Lod a Misna, majd a Talmud idejében is a zsidó közösség egyik legjelentősebb központja volt, egészen a Gallus-féle felkelést követő megtorlásig” – tette hozzá Jehosua Schwartz professzor, a régészeti hatóság egyik vezetője. Jair Revivo, Lod polgármestere elmondta, hogy a Nordau utcában feltárt leleteket díjmentesen látogathatja a nagyközönség.

Ez a cikk eredetileg a Zsido.com oldalán jelent meg.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Több mint 3000 éves hajóra bukkantak Izrael partjainál

A korszakalkotó felfedezés bemutatja az ókori tengerészek navigációs készségeit, hogy képesek voltak átkelni a Földközi-tengeren távol bármely partszakasztól.

Arany Jeruzsálem: 2300 éves aranygyűrűt találtak Dávid városában

A hellenisztikus korból származó ékszer mérete alapján a szakemberek úgy vélik, hogy gyermeké lehetett egykor.