Mi rejlik az Izrael név mögött?

A zsidó nép és ország egyaránt az Izrael, héberül Jiszráel (ישראל) nevet viseli. A Chabad.org írása annak jár utána, hogy mi is e kifejezés gyökere és jelentése – írja a zsido.com

Egy név jelentése nagyon fontos, hiszen utal viselője személyiségére és küldetésére. Nincs ez másképpen egy nemzet elnevezésével kapcsolatban sem. Az Izrael név szó szerint annyit tesz: Aki megküzd Istennel. Először a Tórában, Mózes első könyvében (32:29) találkozunk az Izrael kifejezéssel, amikor Jáákov, a harmadik ősatya új nevet kap Istentől:

„Ne Jáákovnak mondassék többé a te neved, hanem Jiszráelnek (Izrael), mert küzdöttél Istennel, meg emberekkel és győztél”.

Jáákov élete valóban igen küzdelmes volt. Először ikertestvérével Észávval (Ézsauval) került szembe, majd apósa, Láván (Lábán) szedte rá többször is. Ráadásul még egy angyallal is meg kellett verekednie. Ő azonban sohasem adta fel a küzdelmet és végül mindig felülkerekedett az akadályokon és megpróbáltatásokon. Ahogy a róla elnevezett nép is teszi, évezredek óta.

Ezzel együtt joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért nem a túlélésen, a fennmaradáson, a győzelmen van a hangsúly, miért a küzdelmen? A választ erre a zsidó életszemléletben kell keresni.

Bár a zsidóság hisz abban, hogy végül majd a jó győzedelmeskedik, a fókusz nem a győzelmen van, hanem az odáig vezető úton.

Bármi is legyen a végeredmény, a jóért való küzdelem mindig szent. Még ha kudarcok is szegélyezik az utat, az irány jó és szent. Ez az, ami igazán számít. Maga a küzdelem. Ez az oka annak is, hogy a Tóra nem beszél a túlvilágról. Bár hisz a judaizmus a túlvilági életben, elsősorban nem arra koncentrál. Inkább abba fekteti az energiáját, hogy itt, a Földön jobb emberekké váljanak jó ügyek mögé álljanak be és kitartóan küzdjenek külső és belső ellenségeinkkel.

A judaizmus az e világi küzdelemben hisz, mely végül biztosan győzelemre visz.

Addig azonban az a feladatunk, hogy megbirkózzunk az isteni törvényekkel, megküzdjünk a külvilággal és elsősorban saját magunkkal, hiszen ezáltal tehetjük jobbá a világot. Ezt jelenti az, hogy Izrael.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Ki volt Sába királynője?

Sába királynőjének Salamon király udvarában tett látogatását egy rövid és viszonylag eseménytelen bibliai történet. És mégis, ez az egyszerű elbeszélés számtalan legendát, történetet és művészeti alkotást ihletett.