Steinschneider Lilly, a lány, aki a repülés magyar királynője lett

Egykor a vállán hordozta őt a rajongó tömeg, majd kénytelen volt származása miatt Rómában átvészelni a háborút.

Steinschneider Lilly, aki a pesti izraelita anyakönyvben Ilkaként lett bejegyezve, 1891. január 13-án született Budapesten, a VI. kerület Nagy János utca 8. alatt. Apja Steinschneider Simon Bernát gyáros, anyja a cseh származású Wohl Irma. Lilly – apja révén – eredetileg izraelita vallású volt, ám 1913-ban, az 1868. LIII. törvénycikk betartásával keresztény hitre tért át. Ez a tény azonban nem hozott számára biztonságot a Harmadik Birodalom éveiben – olvasható a Múlt-kor oldalán.

Mikor az 1910-ben Budapesten rendezett nemzetközi repülőverseny alkalmából saját szemével győződhetett meg arról, hogy a repülés lehetséges, azonnal elhatározta: ha törik, ha szakad, belőle pilóta lesz.

Fotó: Fortepan / Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Archívum / Negatívtár / Pölös István gyűjteménye

A pilótatanfolyamon Karl Illnernél, a híres osztrák aviatikusnál tanult egy Etrich Taube típusú monoplánon. Sikereit nagy érdeklődés, a helyszínen pedig ováció kísérte. A két részből álló pilótavizsga második felét 1912. augusztus 15-én tette le.

Steinschneider Lilly kisasszony vizsgája és repülési tudománya sokakat lenyűgözött, sorra kapta a gratuláló leveleket, képeslapokat Magyarországról és külföldről egyaránt.

Első nyilvános felszállására 1912. október 6-án, Nagyváradon került sor. Földet érése után a mintegy kétezer fős ülő publikum elragadtatva éljenezte, és vállon vitte a hangárokhoz.

Az első világháború kitörése véget vetett a polgári repülés ígéretes éveinek. A fiatal nő a Vöröskereszt szolgálatában, ápolónőként teljesített szolgálatot a fronton a Monarchia keleti határánál, Lemberg környékén. 1915 nyarán a háború közepette kötött házasságot Bécsben a Tokióban japán anyától született Johannes Evangelist Virgilio Coudenhove-Kalergi von Ronspergheim gróffal.

4K 60 FPS Footage Of The First Flying Machines 1890-1910

This is AI colored and upscaled compilation of footage from the early days of aviation where dangerous, bizarre contraptions attempted to take to the sky long before an understanding of aerodynamics. SUPPORT NEW MIND ON PATREON https://www.patreon.com/newmind SOCIAL MEDIA LINKS Instagram – https://www.instagram.com/newmindchannel

Lilly férje csehországi lakóhelyére költözött, ahol a Klatovy melletti pobezovicei birtokon élt több mint húsz éven át.

1938-tól nehéz idők következtek a grófné számára. Lilly lányával együtt – zsidó származása és a növekvő náci veszély miatt – Rómába költözött, ahol sokat betegeskedett és nagyon szerény anyagi körülmények, nélkülözések közepette tengette életét.

Útlevelét mindig csak néhány hónappal hosszabbították meg a hatóságok, ami a kitoloncolás veszélyét jelentette Lilly számára.

A gróf ez idő alatt a náci párt híveként Berlinben tartózkodott, ott próbálta elintézni felesége olaszországi tartózkodásának meghosszabbítását. Lilly folyamatosan kérte férjét, hogy menjen el hozzájuk Olaszországba, és adja fel berlini lakását.

A grófné a háború vége felé visszaküldte Pixie-t a ronspergi birtokra, hogy ott megfelelő oktatásban részesülhessen. Bármennyire fájt is Lillynek a távollét a lányától, súlyos szívbetegsége, az állandó anyagi gondok, a megpróbáltatásoktól megtépázott idegrendszere arra kényszerítették, hogy feladja a gyermek nevelését és apja gondjaira bízza őt. Később a házaspár elvált.

Hogyan telt élete a háború után, arról nem sokat tudni. 1977-ben, 86 éves korában, Nizzában hunyt el.

A teljes cikk.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Robert Capával a fronton: Gerda Taro bátor élete

110 éve született Gerda Taro, akinek neve mind életében, mind halálában összefonódott Robert Capáéval. Hajdú Tímea írása.