100 éve született az utolsó neológ rabbi

100 éve, 1922. október 13- án született dr. Schweitzer József egykori országos neológ főrabbi és az Országos Rabbiképző Intézet volt igazgatója, aki nemcsak tanúja volt a 20. századnak, formálója a szocializmus évei alatt működő zsidó életnek, neves tudós és gondolkodó, de az utolsó neológ rabbinak is nevezhető.

A Veszprémben született Schweitzer csecsemő volt, amikor elveszítette édesanyját, anyai nagyapja Hoffer Ármin szentesi, majd veszprémi rabbi volt.

Kisgyerekként került Budapestre, itt kezdte az elemi iskolát, 1940-ben a Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumában érettségizett. A II. világháború idején munkaszolgálatra hívták be, majd Budapesten bujkált. 1946-ban szerzett bölcsészdoktori diplomát az akkori Pázmány Péter, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1947-ben avatták neológ rabbivá. 1948 és 1981 között Pécsett volt főrabbi. 1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, e tisztséget 1985-ig töltötte be.

Ekkor az Országos Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, e minőségében teljesített szolgálatot 1997-ig. Felesége Spitzer Ágnes, két gyerek édesapja.

Schweitzer professzor kifejezetten jó kapcsolatot ápolt más zsidó felekezetekkel, élete végén egy, az EMIH által működtetett imaházat látogatott rendszeresen.

Legyen emléke áldás!

Valláskárosítás a Síp utcában

A Mazsihisz elnöke nem először tett az utcára neológ rabbit: Schweitzer Józsefet a kiléjével együtt eresztette szélnek a Rabbiképző zsinagógájából. Seres Attila publicisztikája.