Hogyan bukott meg az ókori Izrael nagy ellensége, az Asszír-birodalom?

Az Asszír Birodalom az ókori világ egyik legnagyobb mezopotámiai királysága volt, amíg egy koalíció végül meg nem döntötte – olvasható a The Collector cikkében. 

A hatalmas mezopotámiai királyság, az Asszír Birodalom több évszázadon át uralta az ókori Közel-Keletet. Az i. e. 7. század végére azonban ez az egykoron büszke birodalom elpusztult. Az Asszír Birodalom brutális katonai erővel uralkodott, így amikor az instabilitás és a gyengeség jeleit mutatta, ellenségei megragadták a lehetőséget. Lázadók és más mezopotámiai királyságok koalíciója felkelt és megtámadta az Asszír Birodalmat.

Ez az ókori Közel-Keleten valaha vívott egyi legnagyobb háborúját eredményezte, amely csaknem 20 évig tartott. Amikor véget ért, az Asszír Birodalom megszűnt.

I. e. 631-ben az Asszír Birodalom nagy királya, Assur-bán-apli (i. e. 669-631 körül) természetes halállal halt meg. Uralkodása alatt az Asszír Birodalom a legnagyobb mértékben terjeszkedett. Valószínűleg ez volt a legnagyobb birodalom, amelyet a világ valaha is látott, és fővárosa, Ninive valószínűleg a Föld legnagyobb városa volt. Mint az Asszír Birodalom történetében mindig, Assur-bán-aplifia és utódja, Assur-etelli-iláni is ellenállásba ütközött, amikor trónra lépett. Az asszíriai hadvezérek és tisztviselők összeesküvését viszonylag gyorsan leverték. E rövid polgárháború alatt az Asszír Birodalom számos vazallus királya élt a lehetőséggel, hogy érvényesítse függetlenségét és kiterjessze területét.

Jósiás júdai király például meghódította Asdód városát, és népének egy részét letelepítette a térségben.

Bár Assur-etelli-iláni legyőzte az ellene indított összeesküvést, amelyet tábornokai és hivatalnokai indítottak ellene, nem sokáig uralkodott a mezopotámiai Asszír Királyság felett. A bizonyítékok nem egyértelműek, de úgy tűnik, hogy a testvére, Szinháriszkun által indított lázadással nézett szembe. Úgy tűnik, hogy Szinhariszkun valahogyan felülkerekedett, és úgy vélik, hogy Assur-etelli-iláni valamikor i. e. 628/627 körül halt meg a harcokban. Nem sokkal azután, hogy Szinháriszkun felkerült az Asszír Birodalom trónjára, Babilon vazallus királya meghalt. A gyakran lázadó régió biztosításának reményében Szinháriszkun Babilon királyává koronáztatta magát. Ezután Szinháriszkun újabb lázadással nézett szembe, amelyet egyik legjobb hadvezére vezetett Babilóniában, és amelyet egy kimerítő, három hónapos hadjárat során vert le i. e. 627-626 között.

I. e. 614-ben a médek egy nagy csata után kifosztották Assur városát. Assur volt az Asszír Birodalom ünnepi fővárosa, ahol az asszír királyokat koronázták, így ez nagy vereség volt. A koalíciós hadseregnek sikerült ostrom alá vennie Ninivét, az Asszír Birodalom nagy fővárosát. Sajnos a fennmaradt feljegyzések gyéren állnak rendelkezésre, így nem tudjuk pontosan, hogyan esett el a város. Úgy tűnik azonban, hogy a harcok utcáról utcára folytak, és a médek vezették a támadást. Az is lehetséges, hogy a Tigris áradása is szerepet játszott a város pusztulásában.

Az asszír király, Szinháriszkun elesett a ninivei harcokban, de testvérének, II. Aszúr-uballitnak sikerült elmenekülnie. Mivel Asszúr és Ninive is elesett, II. Aszúr-uballit a felső-mezopotámiai Harránt tette meg fővárosának. II. Aszúr-uballitot asszír alattvalói soha nem ismerték el teljesen királyként, mivel a koronázást csak Asszúrban lehetett elvégezni. Később az egyiptomiak és a babiloniak foglalták el a birodalom egyes terülteit.

Az Asszír Birodalom bukása megváltoztatta a hatalmi egyensúlyt az ókori Közel-Keleten. Az asszír hegemónián most más mezopotámiai királyságok, köztük a babilóniaiak, a médek, az egyiptomiak és a lídiaiak osztoztak, ami biztosította, hogy e nagyhatalmak közötti kapcsolatok gyakran feszültek voltak.

Ez különösen igaz volt az egyiptomiak és a babilóniaiak esetében, akik addig harcoltak egymással, amíg a perzsák le nem hódították mindkettőt. Az Asszír Birodalom pusztulásához vezető nagy háború új népeket is kapcsolatba hozott egymással, és megteremtette a későbbi fejlemények alapjait. Görög katonákat alkalmaztak az egyiptomiak és az asszírok, és új eszmékkel és gyakorlatokkal térhettek vissza Görögországba. Hogy ez milyen hatással lehetett az archaikus görög társadalomra, nem világos, de számos lehetőség van.

Az ókori világ népei számára az Asszír Birodalom bukása jelentős esemény volt.

A Biblia több könyvében és Hérodotosz történeteiben is leírták és hivatkoztak rá.

A teljes írás itt olvasható. 

Ki volt Nabukodonozor, Jeruzsálem lerombolója, Babilon rettegett királya?

II. Nabukodonozor király egyedülálló személyiség a történelemben, akinek nagy hatása volt Júdea sorsára.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.