Egy világ igaza, aki feleségül vette a nőt, akit megmentett a halálból

A kassai Rácz Olivér három ember életét mentette meg köztük a nőét, akit később feleségül vett – írja a Slovak Spectator. 

Ganz Vilmos Kassán született és nőtt fel. 1940-ben munkaszolgálatos behívót kapott. Egy munkatábor orvosának és orvosi jelentésének köszönhetően két és fél év után szabadult. Ezután visszatért Kassára. Miután a németek megszállták Magyarországot, kimerítő zsidóvadászat kezdődött. Egy nap, amikor Kassa utcáin sétált, Vilmos találkozott egy tiszttel, akit a háború előtt röviden ismert. A tiszt neve Rácz Olivér volt – egy zsidó apa és egy keresztény anya fia. A munkatáborok adminisztrációjában dolgozott, ahol hozzáférhetett dokumentumokhoz és bélyegzőkhöz.

Rácz ellátta Vilmost egy magyar keresztény katonaigazolvánnyal, magyar katonai egyenruhát adott neki, és elintézte, hogy egy vidéki ruhás nő kíséretében Budapestre jusson.

Budapesten csatlakozott a zsidó ellenállási mozgalomhoz, ahol megismerkedett későbbi feleségével. A háború után mindketten visszatértek Csehszlovákiába. Vilmos Prágában fejezte be orvosi tanulmányait, és 1966-ban kivándoroltak az Egyesült Államokba.

Simkó István Kassán született és Budapesten dolgozott orvosként. A háború alatt úgy döntött, hogy csatlakozik a náci Németország elleni harci mozgalomhoz, és 1943-ban visszatért Kassára. 1944 elején munkatáborba került, ahol orvosként dolgozott. Amikor a zsidókra leselkedő veszély fokozódott, ismerősétől, Rácz Olivértől kért segítséget, mivel ő köztudottan sok zsidónak segített.

Rácz egy Ukrajnában elesett magyar katona iratait adta át Simkó a megfelelő egyenruhákkal együtt.

István vonattal Budapestre utazott, ahol újra találkozott menyasszonyával, aki eredetileg az észak-jugoszláviai Vajdaságból származott. Mindketten jugoszláv partizánként harcoltak Tito vezetése alatt. A háború után összeházasodtak, és a Csehszlovákiához visszakerült Kassán telepedtek le.

Nyiszli Katalin szintén Kassán született, akárcsak Vilmos és István és megmentőjük, Olivér. Miután Németország megszállta Magyarországot, a kassai zsidókat összegyűjtötték, hogy Auschwitzba deportálják őket. Egy nap, mielőtt Katalinnak jelentkeznie kellett volna a gettóban, Rácz Olivér hamis keresztény iratokkal látta el. Felültette őt egy Budapestre tartó vonatra, és így megmentette a deportálástól. Ifjabb Rácz Olivér szerint az apja megpróbálta megmenteni Katalin családjának többi tagját is, de már késő volt. Amíg a deportálásra vártak, ellátta őket élelemmel és ruhával, és leveleket adott át nekik.

Nyiszli Katalin hamis személyazonosság alatt Budapesten maradt, és egy varrodában dolgozott, amíg a szovjet hadsereg fel nem szabadította a várost.

A háború után visszatért a csehszlovákiai Kassára, és férjhez ment a megmentőjéhez. Két gyermekük született: egy fiú, ifjabb Olivér és egy lány, Katarína.

Rácz Olivér 2022 szeptemberében kapta meg a Világ Igaza díjat.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a Sábát beállta előtt készítette és előre időzítve jelent meg az oldalon.

Egymást segítve élték túl Auschwitzot, most néhány nap különbséggel haltak meg

A két nővér a háború után sem szakadt el egymástól hosszabb időre és egymáshoz közel élték le az életüket Amerikában.