Az amerikai zsidó szervezetek megosztottak a Roe-döntéssel kapcsolatban

A zsidó csoportok mindkét oldalon egyértelmű véleményt fogalmaztak meg, amikből a JNS szemlézett. 

Az Agudath Israel of America üdvözölte a döntést, és közleményében „történelmi fejleménynek” nevezte.

„Az Agudath Israel régóta ellenzi a Roe v. Wade által legalizált, igény szerinti abortuszt” – áll a közleményben. „A zsidó törvények tanítása alapján, miszerint a magzati életet jelentős védelem illeti meg – és a terhesség megszakítása csak bizonyos rendkívüli körülmények között engedélyezett -,

mélyen aggaszt bennünket az Egyesült Államokban az abortusszal végződő terhességek megdöbbentő száma.”

A szervezet hozzátette, hogy „nem törekszik arra, hogy vallási meggyőződésünket ráerőltesse a szélesebb amerikai társadalomra”, de kijelenti, hogy úgy véli, „hogy a társadalomnak a törvényei révén olyan társadalmi etikát kell támogatnia, amely megerősíti az élet legfőbb értékét”. Az igény szerinti abortusz engedélyezése ezzel szemben egy olyan társadalmi etikát támogat, amely leértékeli az életet”.

Az Ortodox Unió megismételte álláspontját, amikor a tervezet kiszivárgott, mondván, hogy a szervezet sem ünnepelni, sem gyászolni nem tudja a döntést, mivel nem tudja támogatni az abortusz abszolút tilalmát a terhesség bármely időpontjában az életmentő helyzetekben, és nem tudja támogatni az olyan jogszabályokat, amelyek nem korlátozzák az abortuszt olyan helyzetekre, amikor a terhesség kihordása az anya életét veszélyeztetné.

„A zsidó törvények kiemelkedő értéket tulajdonítanak az élet választásának, és előírják – nem jogként, hanem felelősségként – saját és mások életének védelmét azáltal, hogy egészségesen és biztonságosan viselkedünk, mindent megteszünk az élet megmentése érdekében, és tartózkodunk attól, hogy másokat veszélybe sodorjunk. Ez a potenciális életért való aggódás kiterjed a meg nem született magzatra és a halálos betegekre is” – áll az OU közleményében.

„A ‘választáshoz való jog’ (csakúgy, mint a ‘halálhoz való jog’) [tehát] teljesen ellentétes vallási és halachikus értékeinkkel. Az ilyen jogokat rögzítő jogszabályok és bírósági döntések társadalmi szinten mélyen aggasztanak minket”.

Mégis, ugyanez a felhatalmazás megköveteli az anyával való törődést is, magyarázta a testület, amelyet a zsidó jog a magzatéval szemben előnyben részesít, ha az veszélyezteti az anya életét, és „az abortusz engedélyezhető, ha nem is kötelező a halacha szerint, és minden nő számára elérhetőnek kell lennie, függetlenül gazdasági helyzetétől”.

„Az olyan jogszabályok és bírósági ítéletek, szövetségi vagy bármely államban, amelyek abszolút betiltják az abortuszt az anya egészségére való tekintet nélkül, szó szerint korlátoznák azt a képességünket, hogy életünket az élet megőrzésére vonatkozó felelősségünknek megfelelően éljük” – írta az OU. „Az abortuszkérdés körüli szélsőséges polarizáció és politizálás nem sok jót ígér a nagyon is szükséges árnyalt eredmény szempontjából. Az emberi élet – az isteni képmásra teremtett minden ember értéke – túlságosan is fontos”.

A Koalíció a zsidó értékekért üdvözölte a döntést, kijelentve, hogy a judaizmus minden életet szentnek tekint.

„A zsidó törvények csak valóban rendkívüli körülmények között engedélyezik az abortuszt. Ez nem jellemzi a mai amerikai helyzetet, ahol az abortuszok túlnyomó többségét elektív eljárásként végzik” – írta a CJV egy sajtóközleményben. „A párbeszédnek meg kell változnia: Ha minden emberi jog, akkor végső soron semmi sem marad különleges védelemre érdemes. Vissza kell térnünk az emberi jogokat és az emberi életet becsben tartó társadalomhoz”.

Az ellenvélemények

A Jewish Council for Public Affairs közleményében azt írta, hogy „felháborítónak tartja ezt a döntést”, hozzátéve, hogy az „nem képviseli az emberek akaratát, és nem szolgálja az ország érdekeit”.

„Az abortuszhoz való hozzáférés megtiltása ellentétes a zsidó törvényekkel, hagyományokkal és az élet megmentésének legfőbb értékével; konkrét vallási imperatívuszokat rögzít az amerikai törvényekben” – közölte a JCPA. „A judaizmus arra kényszerít minket, hogy kiálljunk minden élet mellett, és mi a várandós ember életét és egészségét helyezzük előtérbe. Miközben a magzatot nagy jelentőséggel kezeljük; nem érdemli meg a személy státuszát a születés pillanatáig, és akkor egyenrangú a szülő személlyel”.

A nyilatkozat hozzátette, hogy „a zsidó törvények támogatják a magzat abortuszát a születés pillanatáig”.

Bár az Amerikai Ortodox Zsidó Hitközségek Szövetsége tagja a JCPA-nak, nem csatlakozott a nyilatkozathoz, arra hivatkozva, hogy „nem támogathat olyan közpolitikát, amely nem tükrözi a halacha összetett válaszát az abortusz kérdésére”. A legtöbb esetben a halacha tiltja az abortuszt, de vannak olyan esetek, amikor a halacha megengedi, sőt kötelezővé teszi az abortuszt”.

A B’nai B’rith szintén kiadott egy nyilatkozatot, amelyben helytelenítette a Legfelsőbb Bíróság döntését, és sajnálkozott „a szövetségi szinten biztosított reproduktív választási lehetőség elvesztése miatt”.

„A judaizmus nagyon világosan a nő jogait helyezi a magzat jogai elé olyan esetekben, amikor a nő egészsége veszélyben van” – tette hozzá a nyilatkozat.

A Hadassah elnöke, Rhoda Smolow és vezérigazgatója, Naomi Adler „az amerikai nők és az egészségügyi ellátáshoz, a magánélethez és az autonómiához való joguk elleni támadásnak” nevezte a döntést. Hangsúlyozták, hogy szervezetük „továbbra is harcolni fog a reproduktív jogokat megerősítő és védő szövetségi és állami jogszabályokért”.

„Ez a döntés az emberi és polgári jogok szörnyű megsértése” – mondták – „és mérhetetlen károkat fog okozni millióknak, akik most veszítették el a biztonságos és legális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Gyászolunk, de nem adjuk fel”.

A Zsidó Nők Nemzeti Koalíciója a döntést „az emberi és polgári jogok szörnyű megsértésének” nevezte, hozzátéve, hogy „mérhetetlen kárt okoz millióknak, akik most veszítették el a biztonságos és legális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést”.

A Bend the Arc: Jewish Action is csatlakozott az elítéléshez, azzal vádolva a Legfelsőbb Bíróságot, hogy „eltökélt szándéka, hogy szélsőséges, népszerűtlen és veszélyes nézeteiket az emberek akaratával szemben érvényesítse”.

A konzervatív judaizmus mozgalmához tartozó Rabbik Közgyűlése sajtóközleményben közölte, hogy felháborította a döntés, és a kormány túlkapásainak legszélsőségesebb esetének nevezte.

„Sok amerikai most szörnyű válsággal néz szembe. Még többen bizonytalansággal néznek szembe. Ez veszélyes időszak minden ember számára, aki képes teherbe esni, különösen a rosszabb anyasági eredményekkel rendelkező kategóriákba tartozók, és különösen a BIPOC (fekete, őslakos, színesbőrű) emberek vagy az alacsonyabb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők számára” – mondta az RA.

„A zsidó hagyomány és a vallásszabadság megértése alapján az RA támogatja a jogot, hogy mindazok, akiknek abortuszra van szükségük, teljes körűen hozzáférjenek a reproduktív egészségügyi ellátás teljes spektrumához, és határozottan ellenez minden olyan kormányzati, magánjogi vagy egyéni erőfeszítést, amely ezt a hozzáférést korlátozza vagy lebontja” – folytatta az RA. „„Az egyéneknek a reproduktív egészségügyi ellátás teljes spektrumához való hozzáférésének megtagadása, beleértve a fogamzásgátlást, az abortuszt előidéző eszközöket és gyógyszereket, valamint az abortuszt, többek között vallási okokra hivatkozva, megfosztja az orvosi ellátásra szorulókat a vallásszabadsághoz való alkotmányos joguktól.”

Az Amerikai Rabbik Központi Konferenciája (CCAR), amely a reformjudaizmus rabbijait képviseli, elítélte a döntést, és felszólította a Kongresszust, hogy fogadjon el egy szövetségi törvényt a jog garantálására. A csoport megerősítette, hogy továbbra is támogatni fogja tagjait, akik abortusz-ellátásra szorulnak, és továbbra is harcolni fog az abortuszt korlátozó állami törvények ellen. Azt is közölte, hogy támogatni fogja rabbijait, akik úgy döntenek, hogy „szükség esetén részt vesznek a polgári engedetlenségben, hogy megmentsék a terhesek életét és biztosítsák az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést”.

„Az amerikai történelemnek ebben a félelmetes pillanatában minden ember számára, aki teherbe eshet, és mindazok számára, akik szeretik őket. A reform rabbik készen állnak arra, hogy vigasztalják a szenvedőket és fellépjenek mindazok érdekében, akiknek bármilyen reproduktív egészségügyi ellátásra van szükségük, beleértve az abortuszellátást is” – írták.

A Roe kontra Wade után: Az abortusz-harc csak most kezdődik Amerikában

Az abortusz szabályozása visszatér az államokhoz, az aktivista bírói gyakorlat csatát vesztett, de a kemény ideológiai harc folytatódik. Hajdú Tímea írása.