Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat

Átadták az idei Raoul Wallenberg-díjakat kedden Budapesten, öten vehették át az elismerést a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában.

A Raoul Wallenberg Egyesület közleménye szerint az egyik díjazott Bíró András alternatív Nobel-díjas újságíró. Bíró András az elnyomott helyzetű falusi közösségek felzárkóztatására irányuló külföldi szakmai munkájának tapasztalatait hasznosította a hazai falusi roma közösségek felzárkóztatásánál. Létrehozta az Autonómia Alapítványt Magyarországon, amely elsőként foglalkozott roma civil szervezetek fejlesztésével.

Kitüntetést kapott Czinder Antal festő, grafikus, érem- és szobrászművész, akinek tanulmányait neves mesterek segítették, mások mellett Kisfalusi Strobl Zsigmond, Ferenczy Béni, Pátzay Pál. 1962 óta folyamatosan állítják ki műveit egyéni és csoportos kiállításokon. Az 1990-es évek közepén csatlakozott az egyesület munkájához, több budapesti köztéri Wallenberg-tábla is az ő munkája. Humánus elkötelezettségű művész, kritikusan tekint a világ dolgaira, határozottan fellép mindenfajta megkülönböztetés ellen, kiemelten a cigánykérdés anomáliái ellen – írták.

Díjat kapott Bakó Béla – Pál atya – ferencesrendi szerzetes. Az erdélyi születésű Bakó Béla papi tevékenysége után 1990-ben kérte felvételét a ferences rendbe, ahol 1994-ben végleges fogadalmat tett. Intenzíven tevékenykedik a cigánypasztorációs és börtönmissziós szolgálatokban. Marosvásárhelyen szegénykonyhát működtet, 1998-tól félárva, árva, elhagyott gyermekeket gondoz. Elsősorban önerőből próbálja előteremteni a munkájához nélkülözhetetlen forrásokat.

Az Ame Panzh („Mi Öten”) – Tv Baxtalo közössége öt roma fiatalt takar, akik létrehoztak egy különálló online teret, amelyben megszólalhatnak, mivel egyre inkább úgy érezték, az általuk képviselt vélemények nem kapnak figyelmet a magyar médiában és az értelmiségi beszélgetésekben. Műsoraikban nem provokálnak, hanem gondolkozásra és talán cselekvésre inspirálnak – fogalmaztak, méltatva a díjazottakat. A fiatalok magasan kvalifikált, művelt, tájékozott világlátásukkal, bátor hangjukkal szinte előzmények nélkül robbantak be a roma közéletbe, amelynek ma már nélkülözhetetlen tényezői – írták.

Díjat kapott Kissné Balázs Barbara szociális munkás, aki az Élet Menete Alapítvány megalapítása óta önkéntes tagja a közösségnek. Szervező, csoportvezető, oktató. A Baptista Teológiai Akadémián szerzett diplomát. A roma holokauszttal foglalkozó projektek keretében csoportokat szervez és vezet Auschwitz-Birkenauba a nemzetközi roma holokauszt emléknap alkalmából. Roma származású, tudja, hogyan lehet oktatni a roma fiatalokat és bevonni őket is a munkájába.

Díjban részesült Horváth István Zoltán protonotárius kanonok, esperes. Horváth István Zoltánt 1991-ben szentelték pappá Esztergomban. 1997-2001 között prefektus és tanár Esztergomban az Érseki Papnevelő Intézetben és a Hittudományi Főiskolán, 2016-tól protonotárius kanonok. Évek óta lehetőséget ad a Keresztény-Zsidó Társsaságnak keresztény-zsidó-iszlám oktatás, eladások megtartására, és támogatja tevékenységüket. Kiemelten fontos a szerepe a terézvárosi templom embermentő hagyományainak feltárásában és ápolásában – olvasható az egyesület közleményében.

A Raoul Wallenberg-díjat — saját honlapjuk szerint — a Wallenberg Egyesület kezdeményezte 20XX-ben azzal a céllal, hogy etikai mércét és példát állítson a magyar társadalmi- és politikai közélet elé. A díj azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását ismeri el, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a Magyarországon hátrányos helyzetben élők, diszkriminációt elszenvedők érdekében, az emberi és állampolgári jogok törvényekben biztosított érvényesítésében kifejtett tevékenységükkel.

Raoul Wallenberg díjban részesülhetnek:
– Polgárjogi aktivisták, akik bátor kiállásukkal, életútjukkal mutatnak példát embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.
– Település-, intézményvezető, települési önkormányzatok, intézmények, akik (amelyek) példát mutatnak a normális emberi együttélésben, szerepet vállalnak a konfliktusok megoldásában, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.
– Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik (amelyek) munkásságukkal járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, cigány ellenesség leküzdéséhez.
– Egyházi vezetők, egyházi közösségek, akik (amelyek) hitéleti tevékenységük során, a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében.

Raoul Wallenbergre emlékezett a Mazsihisz

A budapesti gettó felszabadításának évfordulójára időzített eseményt a svéd nagykövetség szervezte.