15 életbölcsesség Dávid, Izrael királyának életéből

Dávid király mozgalmas és dicsőséggel teli életet élt. Félelmet nem ismerő harcos, Isten feltétlen követője, az Örökkévaló által kiválasztott királyi dinasztia őse, akit sokszor éppen a hozzá legközelebb állók csaltak meg. A chabad.org összeállításában a Dávid király életéből levonható tanulságokról olvashatunk – írja a Zsido.com

  1. Soha ne ítélj külsőségek alapján

Az első lecke magától az Örökkévalótól származik. Isten elküldte prófétáját, Smuelt, hogy menjen el Jisáj házához és egyik fiát kenje fel Izrael következő királyának. A prófétának sorra bemutatták Jisáj idősebb fiait, de egyikük sem volt az igazi. Dávid, aki a legkisebb volt, a nyájat őrizte a mezőn, nem volt hát jelen. Azt mondta Isten (1Sámuel 16:7): „Ne tekints ábrázatára és termetének magas voltára, mert megvetem őt; mert nem úgy, amint az ember néz, – mert az ember a szemre néz, az Örökkévaló pedig a szívre néz.”

Az a Dávid vezette később a népet dicsőségre, aki a legkisebb volt és akiről senki sem gondolta volna, hogy ő Isten választottja.

  1. Az, hogy senki nem csinálta meg, nem jelenti azt, hogy ne lehetne megcsinálni

Dávidot az tette híressé, hogy egyetlen parittyadobással és öt egyszerű kővel megölte Góliátot, a filiszteus óriást, aki elől az egész zsidó sereg meghátrált. Maga Saul király is megpróbálta lebeszélni Dávidot a mérkőzésről, ám a leendő király meg volt győződve arról, hogy a leghatalmasabb embert is le lehet dönteni a lábáról egy jól megcélzott dobással. Azt is tudta, hogy senki nem lehet erősebb Istennél, ahogy olvassuk (1Sámuel 17:45): „Ekkor szólt Dávid a filiszteushoz: Te jössz hozzám karddal, dárdával és lándzsával; én pedig jövök hozzád az Örökkévalónak, a seregek Urának, Izrael hadserege Istenének nevében, amelyeket gyaláztál.”

  1. Tekints ki a dobozból

Amikor Saul király megirigyelte Dávid sikereit, utóbbinak menekülnie kellett, méghozzá nem máshova, mint a filiszteusok közé, az ellenség földjére. Azt azonban tudta, hogy sokan felismerik majd a hőst, aki legyőzte a filiszteus óriást, ezért „Elváltoztatta tehát eszét szemük előtt és eszelősködött kezeik közt; rajzolt a kapu ajtóira és lefolyatta nyálát szakállára” (1Sámuel 21:14). Ennek következtében a filiszteusok egyszerűen nem foglalkoztak vele és megmenekült.

Mindig mindenre van megoldás, még ha nem is teljesen kézenfekvő.

Hogyan nézett ki Dávid és Salamon király Izraelje?

„Nagyon erős bizonyítékaink vannak arra, hogy az eddig megközelítés téves volt, és hogy amit az ősi Izrael földjén élő nomádokról gondoltunk, azt rosszul tudtuk.”

  1. Legyél érzelmes

Dávid egész életében dallal és/vagy sirámokkal fejezte ki érzéseit. Bár ünnepelt harcos volt, nem szégyellte kimutatni és felvállalni emberi oldalát sem. Nekünk is ki kell mutatnunk az érzelmeinket. A sírás nem „férfiatlan”.

  1. Légy nagylelkű

Miután Saul király hosszasan üldözte Dávidot abban a reményben, hogy hamarosan megtalálja és megöli őt, Saul éppen abba a barlangba tér be könnyíteni magán, ahol Dávid rejtőzködik. Bár Dávid számára ez kiváló alkalmat jelent Saul meggyilkolására, ő csupán a király köpenyének a szélét vágja le. Dávidnak más alkalmakkor is lett volna lehetősége arra, hogy megölje Sault, azonban az Isten által kiválasztott uralkodó iránti tiszteletből tartózkodott ettől.

Vannak olyan időszakok, amikor a körülmények lehetővé teszik, hogy bosszút álljunk azokon, akik rosszat tettek velünk. Az ember dönthet úgy, hogy él a körülmények adta lehetősséggel, de úgy is, hogy – akárcsak Dávid – felülkerekedik vágyain és nagylelkűen lemond a bosszúról. Az ember ekkor ugyan elveszít egy csatát, ám megnyer egy morális háborút.

  1. Tartsd közel a barátaidat, az ellenségeidet pedig tartsd még közelebb

Dáviddal több alkalommal előfordult, hogy korábbi ellenfelei közel kerültek hozzá és ő mindig tárt karokkal fogadta őket. Az ember választhatja az elutasítás útját, de azt is, hogy őszinte elfogadással emeli be korábbi ellenfeleit belső köreibe.

  1. Sose feledkezz meg Istenről

Miután Dávid király elfoglalta és fővárosává tette Jeruzsálemet, nagyon szerette volna felépíteni a Szentélyt az Örökkévaló dicsőségére. Isten azonban tudomására hozta, hogy ezt a feladatot nem rá, hanem a fiára, Slomó (Salamon) királyra fogja bízni. Dávid elfogadta a döntést. Bár mindent előkészített a Szentély felépítéshez, a munkálatokat nem kezdte meg.

A Zsido.com cikkének folytatása itt olvasható.

Ki volt Sába királynője?

Sába királynőjének Salamon király udvarában tett látogatását egy rövid és viszonylag eseménytelen bibliai történet. És mégis, ez az egyszerű elbeszélés számtalan legendát, történetet és művészeti alkotást ihletett.