„Őslakos nép-e a palesztin”?

A RTD Journalban idézett definíció szerint „az őslakos népek, más néven első emberek, őslakosok, bennszülöttek vagy őshonos népek, kulturálisan elkülönülő etnikai csoportok, amelyek egy olyan helyen őshonosak, amelyet egy másik etnikai csoport gyarmatosított és telepített le” — írja a The Jewish Press.

A palesztin vezetők, követők és régészek több évtizede azt hirdetik, hogy az arabok az igazi „őslakosok” az úgynevezett Palesztinában, és a kánaániak és más törzsek leszármazottai, akik ott éltek, mielőtt a zsidó nép meghódította volna a területet. Bár bizonyítani nem tudják, ez az állítás a palesztin identitás részévé vált, és mint hiedelem, megkérdőjelezhetetlen.

A nomád törzsek, mint például a beduinok, nem sorolhatók ebbe a kategóriába, mert nem lehet tudni, honnan származnak. Azok az arab törzsek, amelyek a modern korban Izrael/Palesztina földjére vándoroltak, nem hagytak hátra szövegeket, dokumentumokat vagy bizonyítékokat származásukról vagy kultúrájukról. Törzsi/családneveik azonban gyakran utalnak külföldi származásukra.

Az arab palesztinok „őslakosoknak” nevezik magukat, hogy a gyarmatosítás áldozatainak tüntessék fel magukat, és alátámasszák állításukat, miszerint a zsidók „ellopták a palesztin hazát” és „megszállták” azt. A PFSZ szövetségében és a Hamász chartájában leírt – és az iszlamisták és olyan szervezetek, mint a Muszlim Testvériség által támogatott – kifejezést a terrorizmus igazolására, Izrael démonizálására és Izrael megsemmisítésének céljára használják.

Az arabok, akik magukat palesztinoknak nevezik – a „filiszteusok” szóból, egy Égei-tengeri inváziós haderőből eredeztetve -, az „őslakos” kifejezést használják arra, hogy legitimálják az Izrael létezése elleni harcuk folytatására irányuló erőfeszítéseiket. A „népként” való önmegnevezésüket cáfolja az a tény, hogy kevés közös vonásuk van, és csupán törzsek és klánok gyűjteménye, amelyek gyakran háborúznak egymással.

Valójában az az elképzelés, hogy az arab palesztinok „őslakos nép” lennének, hazugság, amit a bibliai és történelmi szövegek és a régészet is bizonyít, amelyek megerősítik a zsidó civilizációkat Izrael egész földjén; nincsenek olyan dokumentumok, források vagy más bizonyítékok, amelyek „palesztin népre” utalnának.

A brit mandátum részeként „Palesztinát” a Balfour-nyilatkozatban (1917), a Népszövetség határozataiban és a San Remó-i konferencián (1920) a zsidó nép hazájaként jelölték ki. Valójában Izrael Állam 1948-as megalakulásáig a „palesztinokra” való hivatkozások a Palesztinában élő zsidókat jelentették, nem az arabokat; a „palesztin” zsidót jelentett.

Ahogy a palesztinai zsidó közösség növekedett, a szomszédos országokból arabok vándoroltak a területre, többek között abba a területbe, amely 1921-ben a Jordán Hásimita Királyság lett. Válaszul az egyiptomi Hasszán al-Banna 1928-ban megalapította a Muzulmán Testvériséget, de ő nem hivatkozott palesztinokra, és nem törekedett arab palesztin állam létrehozására.

A nácikat aktívan támogató Haj Amin al-Husszeini, jeruzsálemi muftival együtt al-Banna a gyarmatosítás és a szekularizmus ellen, a saría (iszlám) törvények előmozdítására és a cionista mozgalom ellenzésére törekedett. Ma a Muzulmán Testvériség az egész világon elterjedt, és továbbra is támogatja a dzsihádot, beleértve Izrael felszámolását.

Bár a 19. és 20. században a térségben élő arabok ellenezték a zsidó jelenlétet Palesztinában, és véres mészárlásokat követtek el, a „palesztinizmus” és a palesztin nép valamint a palesztin állam gondolata csak akkor vált népszerűvé, amikor Jasszer Arafat 1964-ben megalakította a PFSZ-t.

Mivel Júdea, Szamária és Kelet-Jeruzsálem (Ciszjordánia) jordániai fennhatóság alatt, a Gázai övezet pedig Egyiptom ellenőrzése alatt állt, Arafat nem ellenkezett; célja Izrael elpusztítása volt.

Eközben Jordánia virtuális palesztin állammá vált, mivel lakosainak többsége palesztinnak tekinti magát. Jordánia az egyetlen logikus és reális lehetőség egy életképes és produktív palesztin állam létrehozására. Több millió arabot tud befogadni, beleértve azokat is, akik az UNRWA városaiban („táborokban”) élnek szerte a térségben, és otthont és jobb jövőt adhat nekik.

Az arab narratíva támogatása tagadja a zsidó nép történelmi és egyedülálló kapcsolatát Izrael földjével, és elutasítja Izrael értékeit, eredményeit és puszta létét. Az arabok megnyugtatásának kísérlete azáltal, hogy területeket adnak nekik, mint az oslói megállapodásokban, és az egyoldalú kivonulással, mint a Gázai övezetből való „kivonulás”, a terrorizmus támogatását eredményezte, és zsidók ezreinek, valamint sok arabnak az életébe került.

Megmaradt tehát az a felfogás, hogy a palesztinok őslakos nép, ezért támogatják az iszlamisták, például a Muzulmán Testvériség, és az olyan terrorista csoportok, mint a PFSZ és a Hamász, valamint Irán és megbízottja, a Hezbollah Izrael elpusztítására irányuló erőfeszítéseit.

Ezt a cikket szerkesztőségünk a sábát bejövetele előtt készítette és a szombati munkatilalmak miatt előre beidőzítve jelent meg oldalunkon.

A Fatah nyerhette a palesztin helyhatósági választások első fordulóját

Azonban a Hámász is „jelentős eredményeket ért el”.