Hadviselés az ókori Közel-Keleten: Hogyan hódították meg az asszírok a júdeai Lákist?

Régészek feltárták, hogyan építette meg Szennahérib király serege azt a hatalmas ostromrámpát, amely lehetővé tette számukra, hogy mintegy 2700 évvel ezelőtt legyőzzék a várost.

Körülbelül 2700 évvel ezelőtt Szennahérib asszír király meghódította a júdeai Lákis városát az ókori történelem egyik legjobban dokumentált csatájában, amelyet a Biblia, az asszír feljegyzések, sőt még mai napig fennmaradt műalkotások is leírnak.

Izraeli és amerikai régészek egy csoportja most rávilágított arra, hogyan zajlott ez a drámai háború, konkrétan arra, hogy a hódító csapatok hogyan építették meg az ostromrámpát, amely lehetővé tette számukra a város elfoglalását. A bibliai és történelmi források elemzését a régészeti maradványok és a táj tanulmányozásával kombináló kutatásuk eredményeit nemrég publikálták az Oxford Journal of Archaeology című folyóiratban.

„Ezékiás király tizennegyedik évében Szennahérib asszír király Júda összes megerősített városa ellen vonult, és elfoglalta azokat”

– olvasható Ézsaiás könyvének 36. fejezetében.

„Lákisból Asszíria királya nagy sereggel Rabsakét küldte Ezékiás királyhoz Jeruzsálembe.”

„A terület már akkor egyértelmű csatatérként jelent meg”

– mondta a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, Yosef Garfinkel, a tanulmány vezető szerzője.

„A felső rétegeket körülbelül 40 évvel ezelőtt feltárták, és több száz kovakövet és nyílhegyet találtak. Emellett a rámpa mintegy 40-50%-a megmaradt. Most már értjük, hogyan épült”.

Az eredmény eléréséhez a kutatók kidolgoztak egy elméleti modellt, majd összevetették azt a bizonyítékokkal, olyan technikákat alkalmazva, mint a légi felvételek fotogrammetriai elemzése, hogy részletes digitális térképet készítsenek a környező tájról.

A bibliai szöveg szerint az egykor kiemelkedő kánaáni város, Lákis a Józsué által meghódított városok között volt, miután az izraeliták bevonultak Izrael földjére. Később a Júda Királyság városa lett, Jeruzsálem után a második legfontosabb.

A Kr. e. 701-ben az asszírok ostromának szemléletes ábrázolását kínálja több, az asszír főváros, Ninive egyik palotájában talált kőtábla, amelyek a csatát és az akkoriban alkalmazott haditechnikát – fegyvereket, sőt az ostromrámpát is – ábrázolják, amelyek lehetővé tették a hódító sereg számára, hogy áttörje a városfalat.

„A rámpa építéséhez az asszírok vagy üledéket, vagy köveket használhattak”

– mondta Garfinkel.

„Az üledék mozgatásához azonban konténerekre van szükség, ami nem volt túl praktikus, míg egy követ nagyon gyorsan át lehet adni egyik embertől a másiknak”.

Hogyan nézett ki Dávid és Salamon király Izraelje?

„Nagyon erős bizonyítékaink vannak arra, hogy az eddig megközelítés téves volt, és hogy amit az ősi Izrael földjén élő nomádokról gondoltunk, azt rosszul tudtuk.”

Az asszíroknak azonban hihetetlen mennyiségű kőre volt szükségük ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas építményt felépítsenek.

„A sziklafal oldalában találtunk egy kőbányát”

– jegyezte meg a régész.

A kutatók becslése szerint a rámpa mintegy hárommillió kőből épült, amelyek egyenként átlagosan körülbelül 6,5 kilogrammot nyomtak.

„Úgy vélem, hogy legalább ezer ember dolgozott a projekten”

– mondta Garfinkel.

Ezek az emberek valószínűleg nem katonák, hanem hadifoglyok voltak, akiket arra kényszerítettek, hogy éjjel-nappal dolgozzanak az ostromrámpa befejezéséért. Garfinkel szerint naponta mintegy 160 000 követ adtak át emberi láncban, és a projekt akár 25 napot is igénybe vehetett.

„Az ókorban télen nem lehetett háborút vívni, ezért az asszír hadsereg sietett, hogy a nyári hónapokban befejezhesse a hadjáratát”

– mondta Garfinkel.

Annak érdekében, hogy Lákis védői ne tudják megakadályozni a rámpa építését, a munkálatokat valószínűleg a faltól mintegy 80 méterre kezdték el, a munkások fokozatosan magasabbra építkeztek, és a köveket lefelé dobták, hogy tovább haladhassanak.

„Ily módon csak az utolsó néhány méteren lehetett célba venni őket a városból”

– mondta Garfinkel.

Amikor a rámpa elkészült, az asszír hadsereg nehéz faltörőkosokkal áttörte a városfalat.

A jövőre nézve Garfinkel reméli, hogy további ásatásokat végezhet a Lákisban, a rámpa túlsó szélén lévő kőbánya területén is, hogy további anyagot találjon, amely fényt deríthet az asszír hadviselési technikákra.

Évezredek óta hiába kutatják a frigyláda hollétét

A muszlim hatóságok már többször is megvádolta Izraelt azzal, hogy alagutat fúr a szent hegy belsejébe, hogy megkeresse és biztonságos helyre szállítsa a frigyládát.