Boldog születésnapot, Ember!

A Neokohn főszerkesztője

 

Újévi köszöntő az 5782-es héber naptár szerinti évre

Hétfő estétől két napig a világ zsidósága ros hásánát, a zsidó újévet ünnepli. Az ember teremtésének idén 5782. évfordulója fontos üzeneteket tartogat azoknak is, akik nem a hagyományos módon emlékeznek meg e jeles napról.

Elsőként is a személyes felelősség kérdésének üzenetét. Imáink központi eleme tetteink felülvizsgálata, a bűnbánat tévelygéseinkért és annak megfogadása, hogy a jövőben igyekezni fogunk helyesen viselkedni hasonló szituációban.

A bűnbánat, személyes felelősségünk elismerésének évezredes hagyománya megtagadja a bűnbakkeresést, a rajtunk kívül eső körülmények egyértelmű felelőssé tételét kihágásainkért.

Nem mutogathatunk másra és közös társadalmi ügyeink megoldását is elsősorban saját viselkedésünk jobbá tételével kell megkezdenünk. A társadalom, akár mekkora is legyen, egyének sokaságából áll, akik mindegyike személyesen is felelős azért, hogy tágabb környezete milyen morális nívón él.

Második, nem kevésbé fontos üzenet e gondolat fonákja, a közösség jólétéért való imádkozás. Mert miközben mi, és csak mi vagyunk felelősek tetteinkért, nem törődhetünk kizárólag saját magunkkal, saját jólétünkkel.

Felelősséggel tartozunk a másik boldogulása, életének védelme és jóléte iránt, cselekedeteink nem lehetnek önzők és figyelembe kell vennünk embertársaink szükségleteit is. Ha mindenki csak saját magával van elfoglalva, úgy megszűnik egészséges társadalomként funkcionálni és pusztulásra van ítélve. Ezt az emberiség történelme, különösen a huszadik században, számos alkalommal bizonyította.

Végül, de nem utolsó sorban, ros hásáná harmadik egyetemes üzenete Isten királyságának elismerése, az a felismerés, hogy

a történelem nem véletlenszerű események, de még csak nem is precízen megjósolható események sorozata, az egyes események mögött egyértelműen kirajzolódik a Gondviselés irányítása, az isteni terv, mely, gyakran kitérőkkel ugyan, de alapvetően egy irányba tereli a történelem folyását.

Nehéz, de érdekes év áll mögöttünk, ember legyen a talpán, aki tavaly ilyenkor megjósolta volna mi fog történni egy esztendő alatt.

Koronavírus-járvány, amerikai és izraeli elnökválasztás, palesztin agresszió Gázából, afganisztáni kivonulás után maradt káosz, menekült válság, világszerte növekvő antiszemitizmus és természeti katasztrófák mind-mind adtak okot arra, hogy figyelmünk egy percre se lankadjon.

Mi a Neokohnnál ebben a héber naptár szerinti esztendőben is igyekeztünk fair módon tájékoztatni, szélesebb perspektívát és olyan narratívát kínálni, mely egyedinek mondható a hazai hírpiacon, miközben saját szerkesztőségünkben is lezajlott számos változás.

Hérakleitosz óta tudjuk és nem feledjük, hogy csak a változás az, ami állandó. A változás pedig nem mindig rossz, mi nem is félünk tőle sőt, hiszen újat hoz, minden új pedig új lehetőség.

Kollégáim nevében is megígérhetem, hogy a héber számítás szerinti 5782-es év még több hírről, még markánsabb véleményről és még nagyobb szakmaiságról fog szólni. Tudjuk, hogy nem mi tekerjük a történelem kerekét, ugyanakkor azt is, hogy felelősségünk az események folyásában nem hagyható figyelmen kívül.

Ennek tudatában kívánunk olvasóinknak, zsidónak és nem-zsidónak egyaránt, boldog és édes új évet, az ilyenkor hagyományos köszöntéssel szólva: legyünk beírva és bepecsételve a jó és édes élet könyvébe!

Izraeli tudósok visszafordítanák az öregedést

Rájöttek, hogy az idős emberek miért fogékonyabbak a koronavírus fertőzésre, és meg is találták az ellenszerét.