Hogyan felejtették el az amerikaiak a kommunizmust

Amikor a kommunizmus 30 évvel ezelőtt összeomlott Európában, úgy tűnt, hogy legyőzték. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 15 független országra szakadt. A berlini fal leomlása után a McDonald’s lépett Marx helyébe, és már senki sem vitatta, hogy az igazi kommunizmust még mindig nem próbálták ki – írja Mary Mycio a Tabletmag oldalán.

Oroszországban Joszif Sztálin népszerűsége nemrégiben elérte minden idők legmagasabb értékét. Eközben az amerikai ezredforduló körül születettek körében a kommunizmus és a szocializmus támogatottsága folyamatosan emelkedik a felmérések szerint. A Donald Trump elnöksége alatti „fasizmuspánik” után, amelyet a média hajtott, nem meglepő, hogy az amerikai baloldal gyakran még a hétköznapi populizmusban is történelmi gonoszt lát. Az azonban riasztó, hogy ezzel szemben a 20. század másik gyilkos totalitarizmusa egyre nagyobb népszerűségre tesz szert.

Egyesek ezt a tendenciát a kapitalizmus kudarcainak tulajdonítják. A másik ok az lehet, hogy az Egyesült Államokban egyszerűen nem volt „kommunizmuspánik” több mint egy generáció óta. Miért is kellene? Kit érdekel egy legyőzött ellenfél? 1991 után a vörösök nem jöttek senkiért. Másrészt a náciknak sem volt olyan jó hírnevük a vereségük után.

A magyarázat az, hogy az amerikaiak és mások szerte Nyugaton egyszerűen elfelejtették mindezt, vagy eleve nem is tanultak róla: a szovjet diktátorokról, a tisztogatásokról és a terrorról, a disszidensekről, a gulágokról, az éhínségekről, a népirtásokról, a lelőtt, éheztetett, megdolgoztatott és halálra fagyott milliókról. Mindez alig létezik a mi közös képzeletünkben. A legtöbb amerikainak fogalma sincs arról, hogy valójában hogyan nézett ki a szovjet kommunizmus, amely nemrég még létezett.

A kommunizmus és a nácizmus egyaránt élt az állami erőszakkal a tömeggyilkosságok elkövetésekor és az egyetlen ideológia egész népekre való ráerőltetésére, de mindkettő más okokból tette ezt. Egyszerűen, mai fogalmakkal élve, a nácik a faji felsőbbrendűség elérése érdekében egyenlőtlenséget, míg a szovjetek az egyetemes utópia elérése érdekében egyenlőséget kényszerítettek ki. Mindketten milliókat gyilkoltak meg, de a szovjet projekt természetesen hosszabb időn keresztül több, hiszékenyebb közönségre talált külföldön.

Egy idevágó metaforával élve, az amerikaiaknak van egyfajta „nyájimmunitásuk” a nácizmussal és a fasizmussal szemben. A korai figyelmeztető jelek mélyen bevésődtek a pszichénkbe a holokausztról szóló könyvek, filmek és művészeti alkotásoknak köszönhetően. Mint a T-sejtek az immunrendszerben, a fasizmus örökségének való folyamatos kitettség a kulturális emlékezetünk része. Tudjuk, hogyan néz ki és hová vezet, és megvannak az ellenanyagaink, hogy elhárítsuk. Persze a periférián továbbra is fennmarad. De messze nem mainstream.

Ugyanez nem igaz a kommunizmusra. Nem arról van szó, hogy a Vörös Hajnal küszöbén állunk. De egy nemzedéknyi felejtés után kevés kulturális T-sejtünk maradt, hogy felismerje a kényszerítő egyhangúságot, a büntető csoportgondolkodást és más figyelmeztető jeleket, amikor azok megjelennek a politika testében. Úgy tűnik, csak azoknak van olyan kulturális emlékezete, akik a hidegháborút saját bőrükön tapasztalták meg, vagy átélték a kommunizmust.

Az amerikaiak nem felejtették el azonnal a Szovjetuniót. Körülbelül egy évtizedbe telt. Rengeteg tinta folyt ki a kapitalizmus, a demokrácia és a Nyugat látszólag természetesnek és eleve elrendeltnek tűnő győzelméről, például Francis Fukuyama A történelem vége és az utolsó ember című könyvében. Sok idealistával együtt, akik a posztszovjet „Vadkelet” felé vették az irányt, én sem olvastam el Fukuyama könyvét. De a gondolat ott volt a levegőben. Még a magamfajta baloldali demokratát is, aki megvetette Ronald Reagant és legtöbb mindent, amit képviselt, elcsábította a neoliberális mantra.

Azt hittem, ez nyilvánvaló. Ez volt az az év, amikor az amerikaiak a Szovjetunió összeomlásának, a szabad piacok diadalának és a hidegháború győzelmének örültek. A kapitalizmus egyszerűen csak elszabadulhatott. Az amerikaiaknak többé nem kellett azon gondolkodniuk, hogy mit tehetnek az országukért, csak azon, hogy az országuk mit tehet értük. Az egyéneknek nem kellett semmit sem tenniük – csak vásárolni.

„A hidegháború nélkül mi értelme amerikaiaknak lenni?” – írta John Updike 1990-ben. Nyilvánvalóan nem sok. Közel három évtizeddel később Snyder megfigyelte, hogy az amerikaiak meggyőzték magukat arról, hogy a hidegháborús győzelmük elkerülhetetlen volt. Az eredmény egy mély kulturális amnézia lett.

Művészet, képek és érzelmek nélkül, amelyek életre keltik őket, nehéz közvetíteni a szovjet bűnök egészen sajátos borzalmait. A kommunizmus áldozatai még mindig nem léptek ki a névtelen számokból a kézzelfogható emberi tragédia birodalmába. Sztálinnak nyilvánvalóan igaza volt, amikor megjegyezte, hogy „Egy ember halála tragédia, egymillióé statisztika”.

Ennek egyik fontos oka, hogy a legtöbb ember nem előadásokból vagy könyvekből tanulja a történelmet. A televízióból, a filmekből és a szórakozásból tanulják. A Hogan hősei megtanította a baby boomer korosztályt nevetni a náci Németországon, az új generáció pedig a Schindler listájából ismerte meg annak borzalmait. Ezzel szemben a kommunista emlékezet az amerikai kultúrába bekerülő morzsáinak többsége nem igazán kapcsolódik a történelemhez.

Hacsak nem keresed őket aktívan, nem sok filmhez vagy dokumentumfilmhez jutsz el a Szovjetunióról, kivéve a gyakran romantikussá tett orosz forradalomról. Még a ritka hidegháborús filmek is általában a kémekről szólnak, egy másik romantikus témáról. Hasonlítsd ezt össze az olyan tucatnyi vagy száz címekkel, mint a Hitler’s Circle of Evil (A gonosz köre), amelyeket gyakran megtalálsz anélkül, hogy keresnéd őket. Természetesen nagyon jó oka van a nácikról szóló művészeti alkotások és dokumentációk fennmaradásának. De a nácizmus iker-totalitarizmusa iránti érdeklődés vagy a róla szóló anyagok hiánya következményekkel járt.

Miért fontos mindez? Nem a fasizmus a valódi veszély? 2016-ban, Trump megválasztása után úgy gondoltam, hogy egyértelműen az. Most már nem vagyok benne olyan biztos. A jelenlegi woke  mozgalom számomra olyan, mint egy zombi-kommunizmus, amely úgy maradt életben, hogy az akadémiákon bujkált – az egyetlen helyen, ahol a kommunizmus virágozhatott az Egyesült Államokban, miután az amerikaiak nagy többsége, köztük a munkásosztály elutasította azt. Ez az osztálykérdésben legyőzött, élő halott kommunizmus most büntetést szab ki az ideológiai ellenfelekre azáltal, hogy ellenőrzi a gondolkodást, és a benne nem hívőket olyan megosztó kérdésekben, mint a faji és nemi identitás, megfélemlíti.

A zombi-kommunizmus folytatja azt a hagyományt is, hogy a „nagyobb jó” érdekében, amely alatt általában az államot értik, követeli a családi és közösségi bizalom elárulását. Csak, aki ismeri a szomszédok KGB-nek való beköpésének csúnya szovjet gyakorlatát, az érezte a hidegrázást, amikor Bill de Blasio, New York polgármester arra kérte az embereket, hogy jelentsék fel polgártársaikat a koronavírus szabályok megsértése miatt, és küldjék el a városvezetésnek a szabálysértők fotóit.

Amikor az egyetemisták közel 70%-a úgy véli, hogy a professzorokat fel kellene jelenteni, ha olyasmit mondanak, amit a diákok „sértőnek” találnak, meglepő-e, hogy az amerikaiak majdnem ugyanennyi százaléka fél megosztani egymással politikai nézeteit? Megtanuljuk azt a leckét, amelyet a szovjetek és áldozataik már régen megtanultak – hogy a társadalmi elutasítástól való félelem, különösen, ha azt a kormány és a média kényszeríti ki, öncenzúrát és engedelmességet szül, és megfosztja a társadalmat attól a képességétől, hogy megvitassa és értékelje a valóságot.

Egy liberális számára furcsa érzés olyan politikai mozgalmakkal kapcsolatban riadalmat kelteni, amelyek a kommunista korszakra emlékeztetnek. Még a „kommunista” és a „bolsevik” szavak pejoratívaként való említése is régimódinak és lazának hangzik. De az antikommunizmus sosem volt menő. Egyszerűen csak helyes volt. Itt az ideje, hogy emlékezzünk, miért.

Még sosem volt ilyen népszerű a tömeggyilkos Sztálin

Az oroszok 70%-a értékeli pozitívan a diktátor munkásságát.