Kulcsfontosságú védelmi döntéseket kell majd hoznia a Bennett-kormánynak

A héten a Bennett-kormány elfogadta az első biztonsági kihívást. A zászlós felvonulás békésen zajlott, anélkül, hogy szükségtelen sokkhatást váltott volna ki, és a gázai események is ellenőrzés alatt maradtak, miközben Izrael tartotta magát ahhoz a vállalásához, hogy a léggömbgyújtogatásokat ugyanúgy kezeli, mint a rakétatüzet — írja az Israel Hayom.

Ez azonban nem a kihívások küszöbét jelenti, amelyekkel az új kormánynak az elkövetkező években szembe kell néznie. Számos kérdéssel kell majd szembenéznie, amelyek mindegyike politika kialakítását és cselekvési irányvonalak kidolgozását igényli. Valószínű, hogy a biztonsági kabinet – amely az elmúlt években ritkán ülésezett – mostantól gyakran fog összeülni egy sor mélyreható megbeszélésre. A napirenden többek között: Irán, az Egyesült Államok, az északi és a palesztin front, a hadsereg felépítése és költségvetése.

Az első és közvetlen kihívás az iráni atomprogram. A nagyhatalmak és Irán egy új nukleáris megállapodás aláírásának küszöbén állnak. Valójában az Egyesült Államok azt remélte, hogy az e heti iráni elnökválasztás előtt sikerül pontot tenni a dolog végére, de az irániak voltak azok, akik megkeményítették az álláspontjukat.

Az uralkodó vélekedés szerint Ali Khamenei legfelsőbb vezető arra törekszik, hogy a megállapodásban foglalt szankciók megszüntetésének vívmányát átadja a választások várható győztesének, Ebrahim Raisinak, a meggyőződéses konzervatívnak (az iráni főügyész, akinek gúnyneve a „teheráni hóhér”), akinek a jellemét most „puhítják”, nyilvánvalóan azon erőfeszítések részeként, hogy felkészítsék őt egy jövőbeli legfelsőbb vezetőnek. Választása – miközben minden más lehetséges jelöltet félresöpör – azt jelzi, hogy Irán továbbra is konfrontatív álláspontot fog képviselni a Nyugattal szemben, többek között az atomfegyverek, a terrorizmus és a regionális berendezkedés tekintetében.

A várható megállapodás nem mentesíti a Bennett-kormányt a kérdéssel való foglalkozás alól. Ellenkezőleg: azonnal el kell majd döntenie, hogy mit tegyen.

Irán ma sokkal közelebb van az atomfegyverhez, mint amikor az Egyesült Államok 2018-ban kilépett a megállapodásból. Még az atomprogramját érintő szabotázsakciók sem térítették le az útjáról, amelyek nagy részét Izraelnek tulajdonították.

A naprakész katonai opció előkészítése mellett mélyreható egyeztetésre van szükség az amerikaiakkal (és a megállapodásban részt vevő többi partnerrel, kiemelten az európaiakkal), hogy megpróbáljuk befolyásolni az adminisztrációt, hogy az teljesítse a „hosszabb és erősebb”, ugyanakkor vörös vonalakat kijelölő megállapodásra vonatkozó kötelezettségvállalását, valamint meghatározzuk, hogy mit tegyünk, ha kiderül, hogy Irán átlépi ezeket a vonalakat.

Ehhez összehangolt diplomáciai erőfeszítésekre lesz szükség, kezdve azzal, hogy utat törünk az új kormányzat szívéhez. Az amerikaiakkal való diplomáciai-biztonsági koordináció Izrael hatalmának lényege, és ezt meg kell erősíteni. Bár Izrael eddig nem volt hajlandó kompenzációt kérni az amerikaiaktól a megállapodáshoz való küszöbön álló visszatérésért, így úgy tűnik, nem hajlandó tárgyalni vagy kompromisszumot kötni az iráni nukleáris kérdésben, a megállapodás aláírása után lehetőség lesz mindent újra az asztalra tenni – beleértve a korábban Izrael számára blokkolt ügyeket is.

Irán három másik kapcsolódó kérdés középpontjában áll majd. Az első a fegyverek sorozatgyártása, különösen a nagy hatótávolságú és pontos célzású rakéták, valamint a fegyvertelen repülőgépek, amelyeket szintén a térségben lévő pártfogoltjainak szállít. Másodikként szerepelnek az arra irányuló erőfeszítései, hogy több frontot nyisson Izraellel szemben, elsősorban Szíriában és Libanonban, kisebb mértékben pedig Jemenben, Irakban és Gázában is. A harmadik pedig folyamatos terrorista tevékenysége a régióban és világszerte.

Az elmúlt években Izrael folyamatos kampányt folytatott ez ellen az iráni tevékenység ellen. A „háborúk közötti hadjárat” címszó alatt folyamatos tevékenységet végeznek az iráni létesítmény létrehozására irányuló erőfeszítések megszakítására Szíriában, valamint a fejlett fegyverek különböző elemeknek – elsősorban a libanoni Hezbollahnak – a térségben történő átadásának megszakítására.

Ez a hadjárat eddig számos eszközt és eredményt gyűjtött be, de ez nem késztette Iránt arra, hogy változtasson tervein. Most célszerű lenne megvizsgálni a hatékonyságát, valamint a szükséges kiigazításokat.

Ennek részeként döntéseket kell hozni a Hezbollah és az északi aréna tekintetében. A közelmúltbeli gázai hadműveletet követően kijelölt vizsgálócsoportok közül a libanoni jövőbeli hadjárat következményeit vizsgáló (Amir Baram vezérőrnagy, az északi főparancsnokság főparancsnoka által vezetett) csoport a legfontosabb. Még mielőtt befejezné munkáját, egyértelmű, hogy a következő északi háború semmihez sem fog hasonlítani, amit eddig láttunk; Izraelnek nemcsak katonailag, hanem hadműveleti szempontból is fel kell készülnie rá, és különösen a nemzetközi legitimitás elnyerésével és a hatékony PR-rendszerek előkészítésével.

A rakéták kérdése is alapos megbeszélést és komoly döntéseket igényel. A Falak Őre hadművelet során 4400 rakétát lőttek ki Izraelre Gázából, alacsony számú áldozatot és kárt okozva. Az északi háborúban – amely valószínűleg az „első rakétaháború” is lesz, amelyben nemcsak Libanonból, hanem Szíriából, Gázából, esetleg Irakból, Jemenből, sőt talán még magából Iránból is rakétákat és más fegyvereket lőnek majd Izraelre – Izraelnek példátlan fenyegetéssel kell szembenéznie, ami kiterjedt beruházásokat igényel a légvédelmi rendszerekbe, valamint olyan támadó és technológiai megoldásokba, amelyek csökkentik a fenyegetést és a lehetséges károkat.

Az északi elrettentés erős, de a Hezbollah vezetője, Hasszán Naszrallah legutóbbi beszédében ismét „nyitott ügyről” beszélt, vagyis arról, hogy bosszút akar állni a Hezbollah egyik ügynökének tavaly nyári damaszkuszi meggyilkolásáért. Kétséges, hogy a Hezbollah érdekelt-e a háborúban, de tekintettel arra, hogy a katonai hírszerzés részben sikerrel olvasta a Hamász lépéseit Gázában, érdemes lenne felülvizsgálni a Hezbollahra és Libanonra vonatkozó feltevéseket, amely jelenleg példátlan gazdasági válságot él át, és amelynek államként való működőképessége kérdéses.

A palesztin kérdés is foglalkoztatja majd a Bennett-kormányt, mindkét fronton.

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke uralkodásának végéhez közeledik, és gyakran úgy tűnik, hogy elveszíti érdeklődését és kapcsolatát a valósággal. A körülötte lévők kapcsolatokat építenek ki a Hamásszal, amelyet (joggal) olyan hatékony erőként azonosítanak, amely legalább valamiféle jövőbeli partnerséget igényel.

A Júdea és Szamaria viszonylagos biztonsági nyugalma elsősorban az IDF és a Shin Bet biztonsági ügynökség erőfeszítésein alapul, de nagymértékben a palesztinokkal való biztonsági együttműködésen is. Az utóbbi időben a Palesztin Hatóság befolyása egyes területeken meggyengült, és az erőszak fokozódott. Izrael a Bennett-időszak alatt (és valószínűleg utána sem) nem fog megállapodásra jutni a palesztinokkal, de komoly érdeke megvan a béke fenntartásában. Az odavezető út, úgy tűnik, szintén a Palesztin Hatósággal való politikai kapcsolatok újrafelvételén keresztül vezet majd, feltehetően amerikai közvetítés és nyomásgyakorlás révén.

A Palesztin Hatósággal való kapcsolatok megerősítése a Gázai övezetre vonatkozó világos stratégia kialakításának részeként is szükséges, amely kérdést Izrael eddig elkerülte. A Falak őre hadművelet a Gázával szembeni elrettentő erőt kívánta erősíteni, de ennek eredményei még nem mutatkoztak meg, és a térség nagyon törékeny. Nem elképzelhetetlen, hogy Izraelnek hamarosan további agresszív lépéseket kell tennie a Gázai övezetben, hogy tisztázza határait: abszolút csend a Gázai övezetből és a Jeruzsálemmel való kapcsolatainak megszakítása, majd ezt követően olyan tárgyalások megkezdése (egyiptomi közvetítéssel), amelyek lehetővé teszik a Gázai övezet fellendülését, miközben korlátozzák a Hamász katonai megerősödését.

A palesztin kérdések lehetőséget adnak az új kormánynak arra is, hogy megerősítse kapcsolatait a mérsékelt arab világgal. Egyiptom Izrael szoros szövetségese, és a Jordániával való politikai kapcsolatot – amely az elmúlt években az Abdullah király és Benjámin Netanjahu korábbi miniszterelnök közötti szakadás miatt megrendült – meg kell erősíteni.

Az Ábrahámi Megállapodások lehetőséget nyújtanak arra is, hogy számos kérdésben és számos fenyegetéssel szemben szorosabbá tegyük a koordinációt. Nem világos, hogy a közeljövőben mennyire lehet majd újabb országokkal bővíteni, de a felszín alatt Izrael továbbra is nyitva tartja ajtajait a fővárosban és palotáiban több ezer kilométeres körzetben. Mégis érdemes lenne Izraelnek világos politikát megfogalmaznia, hogy mit hajlandó tenni a békéért cserébe, például Szaúd-Arábia várható jövőbeni igényével kapcsolatban, hogy fejlett katonai eszközöket igényeljen (az amerikaiaktól), hasonlóan az Egyesült Arab Emírségek által kapottakhoz.

Az új kormány sem fogja tudni elkerülni az IDF-fel kapcsolatos vitákat: annak struktúráját, terveit és az izraeli társadalommal való kapcsolatait. Valószínű, hogy tartózkodni fog a mindenki számára kötelező sorozás kényes kérdésének megvitatásától, és mindenesetre kétséges, hogy erre szükség van-e (a koalíciós partnerek egy részének politikai érdeke ellenére). De ha előmozdítja például a nemzeti vagy polgári szolgálatot – az arab izraeliek számára is -, akkor kiváló szolgálatot tenne magának, az államnak és a hadseregnek azok körében, akik továbbra is benne szolgálnak, egyre inkább „baleknak” érzik magukat.

Még ezt megelőzően a kormánynak meg kell vitatnia a „Tnufa” (lendület) többéves tervet, amely valóban halad előre annak ellenére, hogy a kabinet soha nem hagyta jóvá, és állami költségvetés hiányában nem is finanszírozta.

Az IDF-nek hosszú távú tervekre van szüksége, és ezek hiánya rontja a képességeit, és hallgatólagosan a kompetenciáját is. Bár Bennett akkori védelmi miniszter jóváhagyta a tervet (miként Ganz is utána), most itt az ideje, hogy kezdettől fogva a helyes folyamatot tartsuk be: először kérdezzük meg, mi Izrael biztonsági doktrínája, és mit vár el hadseregétől, majd ezt követően hagyjuk jóvá azokat a terveket, amelyek megvalósítják az elképzelést.

A nem szakmai fülnek ez elméleti akadémiai kérdésnek hangozhat, de ez egy szükséges vita. A harctér drámaian megváltozott, és világos politikára van szükség számos kérdésben, kezdve annak meghatározásától, hogy mi a győzelem (és ebből következően mit jelent a harci rendszerekbe és a szárazföldi erőkbe való beruházás, valamint ezek és az izraeli légierő közötti kapcsolat), a hazai front fenyegetésein és válaszlépésein keresztül a technológiai-műveleti megoldásokig, amelyek jelentős és hosszú távú beruházásokat igényelnek.

Az új kormánynak mindenekelőtt meg kell vizsgálnia a hadsereg struktúráját, szolgálati modelljét és az izraeli társadalommal való kapcsolatának jellegét, amint azt fentebb említettük. Az IDF már jó ideje nem szent tehén: a benne való szolgálat motivációja folyamatosan csökken, és nem minden jó ember hajlandó szolgálatban maradni.

Aki meg akarja nyerni a jövőbeni háborúkat, amelyek biztosan lesznek, annak be kell fektetnie a hadseregbe, azokba, akik benne szolgálnak, és a körülményeikbe (és más biztonsági szervezetekbe is).

Enélkül a Bennett-kormány nehezen fogja sikeresen kezelni a rá váró összetett kihívásokat.

Ki törődik igazából a palesztinokkal?

A végtelen retorika és a gyakran félrevezető történetek ellenére, amelyek arról szólnak, hogy Izrael elnyomja őket, a média viszonylag kevéssé érdeklődik a palesztinok nagyon is valós elnyomása iránt, amelyet saját vezetőik és kormányaik gyakorolnak.