Podcast pályázatot hirdet a Firgun Alapítvány

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hit­község Firgun Zsidó Kulturális Alapítványa pályáza­tot hirdet új kortárs rádiójátékok, podcastok megírására. A pályázat célja, hogy olyan új szövegek és/vagy szakmai beszél­getés sorozatok szülesse­nek, amelyekben központi motívum a zsidó identitás elhallgatásának transzgenerációs hatásai, problémái. Vagy bármely, a XX-XXI. századi zsidó létforma ritkán tárgyalt kérdé­sének bemutatása — írja közleményében a Firgun Alapítvány.

A pályázatok elbírálására független, a szakma jeles képviselőiből álló zsűri közreműkö­désével kerül sor. A pályázatok elbírálása a be­nyújtási határidőt követő 60 napon belül meg­történik. A döntésről a pályázó a döntést követő 30 napon belül értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat kiértékelésének határidejét megváltoztassa. A pályázat eredményét a kiíró a Firgun Zsidó Kul­turális Alapítvány honlapján teszi közé.

Minden olyan szerző pályázhat, akár több művel is, aki már rendelkezik bemutatott vagy publikált írásművel. Publiká­ciónak számít a saját honlapon való megjelen­tetés is. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött termé­szetes személy részt vehet. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már be­nyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályáz­hat, a pályaművet ma­gyar nyelven kell előkészíteni.

A pályázatban elnyerhető díjazás figyelemreméltó, az első helyezett 900 000, a második 700 000 Ft, a harmadik 600 000 Ft-ban részesült

A pályázattal kapcsolatban az [email protected] e-mail címen kérhető felvilágosítás.

Réczei Tamás: A Firgun csak szakmai alapon hoz döntéseket

Az EMIH által létrehozott művészetet támogató alapítvány igazgatójával a 168.hu csinált riportot.