Nem tetszik a haredi képviselőknek a reform rabbi kinevezése

Meir Porush, az Egyesült Tórai Judaizmus (UTJ) képviselője a Knesszetben hétfő este tartott beszédében a reform zsidókat általában, különösen Gilad Kariv munkáspárti képviselőt és reform vallási vezetőt a disznókhoz hasonlította — írja a The Jerusalem Post.

Porush megjegyzéseit Karivnak a Knesszet befolyásos alkotmány-, törvény- és igazságügyi bizottságának elnökévé való kinevezésére reagálva tette. A Munkáspárt képviselőjének elítélésében csatlakoztak hozzá párttársai, köztük Moshe Gafni, az UTJ elnöke, aki azt mondta, hogy a párt képviselői nem fognak a bizottságban ülni.

A Knesszet plénumában a pódiumról felszólalva Porush elítélte a reform-judaizmust, „új vallásnak” nevezve azt, amely megpróbál úgy tenni, mintha lenne bármilyen legitimációja.

„Ézsaut egy disznóhoz hasonlították, aki leülve előmutatta lábszárát, és azt mondta: ’Nézd csak én egy tiszta állat vagyok.’” – intonálta Porush.

„Mi a probléma a reformmal? Elveszik a Tóra egyes részeit, új vallásuk van, előtárják a lábszárukat, és azt mondják: ‘mi tiszták vagyunk’, mint a disznó, amely megmutatja csülkeit” – folytatta.

Porush azt mondta, hogy az új kormány, amelyet „a gyűlölet kormányának” nevezett, úgy döntött, hogy Karivot nevezi ki „azt az embert, a reform (zsidót) a Knesszetbe, aki állandóan a lábszárát mutogatja és azt mondja, hogy ’tiszta vagyok'”.

Folytatta Porush: „Hatalmával megpróbálja majd aláásni a Tóra törvényeit, Isten ments”.

Uri Maklev, az UTJ képviselő szintén a pódiumról szólalt fel, és azt mondta, hogy Kariv azt a reformmozgalmat képviseli, „amely rosszindulatú szándékkal a zsidó nép erodálására törekszik”.

„Eddig komoly viták folytak ebben a bizottságban, de ez (Kariv elnökké való kinevezése) arra irányul, hogy erőszakos konfrontáció színterévé változtassa azt” – mondta Maklev.

„Nézzék csak meg, mi történik a Nyugati Falnál, a Nyugati Fal szinte az egyetlen hely, ahol a zsidó nép egységét kifejezik, és ma mit csinálnak ott? Az erőszakos konfrontáció színhelyévé változtatták” – folytatta.

Az Izraeli Reform Akcióközpont igazgatója, Noa Sattath rabbi elítélte Porush megjegyzéseit, mondván, hogy átlépett egy vörös vonalat, amelyet nem lehet tolerálni.

„A rabbinikus intézményrendszer egy zsarnoki és veszélyes monopólium – és ezt maga Porush képviselő is bizonyítja” – mondta Sattath.

„Mi, a reformmozgalom tagjai Izraelben és a diaszpórában azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk mindenkit, nem csak egyféleképpen lehet zsidónak lenni”.

Munkapárti képviselő lesz az első reform rabbi a Kneszetben

Szakértők szerint Kariv megválasztása sem annak köszönhető, hogy a reform mozgalmat képviseli, sokkal inkább annak, hogy karizmatikus személyisége a Munkapárt vezetői közé repítette.