Döntött a rabbinikus bíróság az örökjáradék-ügyben

A Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságának Polgári Tagozata hétfőn hozott határozatot abban a perben, amelyet a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) indított a magyarországi zsidó felekezeteknek nyújtott állami örökjáradék újraelosztásának ügyében — adja hírül a MAOIH közleménye.

A fenti Bét Din (vallási bíróság) elvi éllel hirdette ki az igazságos felosztás szempontjait meghatározó döntvényét, jelesül:

a második világháborúban, illetve a kommunista államhatalom idején a közösségektől elvett ingatlanoknak és más vagyonelemeknek az eredeti vallási irányzatú közösséghez, vagy azok jogutódjaikhoz kell visszakerülniük,

ugyanez vonatkozik a kárpótlás gyanánt szolgáló jószágtestekre is.

A vallási élet céljaira kapott költségvetési forrásokat illetően, a zsidó vallásjogban meghatározottak szerint, a Tóra-tanulás és oktatás elősegítése, zsinagógák, rituális és vallási intézmények építése és fenntartása, a zsidó hitélet közösségi, családi és egyedi szintű megélésének biztosítása kell előnyt élvezzen más (világias) kulturális és közösségi célokkal szemben.

Az elosztás arányainak meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes közösségek aktivitását, illetve azok számát, akik részesülnek a hitéleti és azokat közvetlenül kiegészítő tevékenységek jótékony hatásából.

Amennyiben az elosztás korábban nem a fenti szempontok alapján érvényesült, úgy helyes a már kialakult aránytalanságokat orvoslandó pozitív megkülönböztetést alkalmazni, hogy a múltbéli hibás elosztás kompenzálva legyen minden érintett irányába.

Örökjáradék-ügy: Tényleg csak a pénzről szól?

Ha zsidónak zsidóval van vitája, akkor azt csak rabbinikus, Tóra törvényei alapján eljáró bíróság elé viheti.

A MAZSIHISZ távolmaradását értékelve a bíróság ítéletében hangsúlyozta:

a zsidó vallásjog szerint, aki visszautasítja a Tóra törvénye szerinti ítélkezést, az magát a mózesi tradíciót vonja kétségbe.

A rabbinikus bíróság a korábban hozott átmeneti végzését jogerőre emelte, amelynek értelmében

felkéri Magyarország Kormányát, hogy függessze fel a pénzeszközök kifizetését

egészen addig, amíg az elosztással kapcsolatban új – a jogszerűség és az igazságos elosztás talaján álló – kritériumokat meghatározása valamilyen módon nem jön létre.

Az örökjáradék folyósítójaként kényszerű alperesi pozícióban lévő Magyar Állam képviselője, dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint

a magyar kormány figyelembe kívánja venni a Bét Din elvi jogi állásfoglalását.

Mint ismeretes MAOIH azért volt kénytelen a vallási bírósághoz fordulni, mert sok-sok éves kérését az igazságosabb elosztásért a MAZSIHISZ minden alkalommal öntörvényűén lesöpörte az asztalról.

A Bét Din írásos ítéletének felek általi kézhezvételét követően

a MAOIH a perben hozott döntés és elvi állásfoglalás értelmében indítványozni fogja, hogy a magyar állam kezdeményezzen egyeztetéseket a felek között

— zárul a MAOIH közleménye.

Minden, amit az örökjáradék-ügyről tudni szerettél volna, de nem merted megkérdezni

Választ adunk az elmúlt napok a zsidóságot érintő, nagy nyilvánosságot kapott ügyének minden kérdésére. Megyeri A. Jonatán írása.