Bezárja gimnáziumát az Ortodox Hitközség

A Magyarországi Autonóm Izraelita Hitközség Facebook oldalán osztotta meg azt e jegyzőkönyvet, mely a szebb napokat látott intézmény bezárásáról hozott határozatot ismerteti. 

A közleményben a MAOIH úgy fogalmaz:

„A MAOIH-nak nehéz szívvel bár, de egy fájdalmas döntéseket kellett hoznia: Az iskola fenntartása nagyságrendekkel meghaladja az akut csődhelyzettel birkózó Orthodoxia lehetőségeit, és az alacsony tanulói létszám miatt az ún. állami normatíva a költségek töredékét sem fedezi.

Jelen pénzügyi helyzetünkre tekintettel, illetve a teljeskörű ellehetetlenülés elkerülése érdekében radikális döntés meghozatalára kényszerültünk. A 2020/2021-es tanév végével iskolánkban – reményeink szerint csak időszakosan –

a gimnáziumi oktatást a MAOIH megszünteti.”

Utalva arra, hogy állítólag többen a hitközségből nehezményezik a döntést, a közlemény kifejti:

„Az Iskola üzemeltetése jelentős terheket ró a MAOIH-ra, ezekről a problémákról beszélni, és nem a szőnyeg alá söpörni kell, annak érdekében, hogy egy minden mutatójában eredményes és gazdaságilag is kiegyensúlyozottan működő oktatási intézménye legyen az Orthodoxiának”.

A határozatból kiderül az is, hogy az iskolaépület komoly felújításra szorulna:

„Az iskola fennállásának 31 éve alatt elődeink csekély, vagy semmilyen állagmegóvó intézkedéseket nem tettek. Ennek eredményeképpen mára használhatatlan, az előírások akadályait nem biztosan megugró műszaki állapotba került az Iskolának otthont adó épület”, azonban

„az iskolának otthont adó épület nem a MAOIH, hanem a Budapesti Zsidó Hitközség tulajdona, használati jogcímünk van, de értelemszerűen százmilliós beruházásokat senki nem akar „más vagyonába” invesztálni. Az azonnali, halasztást nem tűrő javítások költsége is meghaladja a 30 millió forintot.

Hosszú távon meg kell vizsgálni a Wesselényi utcai épület helyett egy másik oktatási hely beüzemelésének lehetőségét, mely helyszínének ugyancsak a Belső-Erzsébetvárosban vagy a környező kerületekben (V., VI., XIII.) kell lennie a felekezeti jellegből adódóan.”

Nem meglepő pártosság az örökjáradékról szóló vitában

A Szombat olyan összeállítást közölt a MAOIH-ról, melyek fontos részleteket hagynak figyelmen kívül. Lapunk ezekről kérdezte Deutsch Róbertet, a MAOIH elnökét.