A Biden-kormány szerint az emberek neme nem biológiai kérdés

Hétfőn a Biden-kormány Xavier Becerra miniszter által vezetett Egészségügyi és Humán Szolgáltatások minisztériuma bejelentette, hogy a Polgárjogi Hivatal elveti a Trump-kormányzat azon nézetét, hogy a szex biológiai kategória. Továbbá „értelmezi és végrehajtja az 1557. paragrafust (a megfizethető egészségügyi törvény) és a IX. pont ’nemeken alapuló megkülönböztetés tilalmát’, mivel az magában foglalja a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetést” — írja a Daily Wire.

A Biden-adminisztráció visszavonta a Trump-adminisztráció által a megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény 1557. szakaszát végrehajtó 2020. júniusi végleges rendeleteket, amelyek megszüntették a nemi identitáson és a nemi sztereotípiákon alapuló megkülönböztetés általános tilalmát, amelyet még az Obama-adminisztráció vezetett be.

A Trump-kormányzat így írt:

Ez a végleges szabály megszünteti a 2016-os jogirat egyes rendelkezéseit, amelyek túllépték a Kongresszus által az 1557. szakaszban átruházott hatásköröket. A 2016-os szabályban a „nemi alapon történő megkülönböztetés” meghatározása magában foglalta a nemi identitáson alapuló megkülönböztetést („az egyén belső nemi érzete, amely lehet férfi, nő, egyik sem, vagy a férfi és a nő kombinációja”). E meghatározással összhangban a 2016. évi szabály számos követelményt írt elő a nemi identitás alapján történő orvosi kezeléssel és annak anyagi fedezetével kapcsolatban. Ugyanez a meghatározás a „’terhességmegszakítás” alapján történő megkülönböztetést is magában foglalta anélkül, hogy a 20 U.S.C. 1688. cikkének (amelyet egyesek Danforth-kiegészítésként emlegettek) kifejezett abortusz-semlegességre vonatkozó nyelvezetét beépítette volna a IX. alkotmánykiegészítésbe, és jelentős bizonyítási terhet rótt a szolgáltatókra annak igazolására, hogy nőgyógyászati vagy más single-sex (nemi meghatározottságú) orvosi szolgáltatásokat kínálnak.

Xavier Becerra, egészségügyi miniszter az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának a Bostock kontra Clayton megye ügyben hozott határozatára és az azt követő bírósági döntésekre hivatkozva kijelentette:

A Legfelsőbb Bíróság világossá tette, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy ne érje őket nemi alapon megkülönböztetés, és a törvény alapján egyenlő bánásmódban részesüljenek, függetlenül nemi identitásuktól vagy szexuális irányultságuktól. Ezért jelentette be ma a HHS, hogy intézkedni fog a diszkriminációval kapcsolatos bejelentésekkel kapcsolatban. A megkülönböztetéstől való félelem az egyéneket arra késztetheti, hogy lemondjanak az ellátásról, aminek súlyos negatív egészségügyi következményei lehetnek. Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának álláspontja szerint mindenkinek – beleértve az LMBTQ embereket is – joga van hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, megkülönböztetéstől és beavatkozástól mentesen. Pont. 

A Bostock-ítéletben, amelyben Neil Gorsuch bíró és John Roberts főbíró a bíróság baloldali bírái mellé állt, a konzervatív Samuel Alito bíró heves ellenvéleményt fogalmazott meg:

Egyetlen szó van arra, amit a Bíróság ma tett: jogalkotás. A Bíróság által kiadott dokumentum egy jogszabály értelmezéséről szóló bírói vélemény formájában jelenik meg, de ez megtévesztő. Az 1964. évi polgári jogi törvény VII. alkotmánykiegészítése öt meghatározott okból tiltja a munkahelyi megkülönböztetést: „faj, bőrszín, vallás, nem, [és] nemzeti származás”. Sem a „szexuális irányultság”, sem a „nemi identitás” nem szerepel ezen a listán. Az elmúlt 45 évben a Kongresszusban törvényjavaslatokat nyújtottak be a „szexuális orientáció” listára való felvételére, és az utóbbi években a törvényjavaslatok a „nemi identitást” is felvették, de mindeddig egyik sem ment át a két házban.

Mivel a VII. alkotmánykiegészítés ilyen módosítását nem fogadták el az alkotmányban előírt követelményeknek megfelelően (mindkét házban történő elfogadás és az elnöknek történő benyújtás), a VII. alkotmánykiegészítés „nemi alapon” történő megkülönböztetés tilalma továbbra is azt jelenti, amit eddig is jelentett. A Bíróságot azonban nem riasztják el ezek az alkotmányos finomságok. A Bíróság a többi hatalmi ág alkotmányos jogkörét kisajátítva lényegében a H. R. 5. (Equality Act – Egyenlőségi törvény) törvénynek a foglalkoztatással kapcsolatos diszkriminációra vonatkozó rendelkezését vette át és adta ki a törvényértelmezés álcája alatt.

Nehéz felidézni a törvényértelmezési hatáskörünkkel való szemtelenebb visszaélést. A Bíróság megpróbálja meggyőzni az olvasókat arról, hogy csupán a jogszabály rendelkezéseit hajtja végre, de ez képtelenség. A „nem” alapú megkülönböztetés fogalma még mai értelmezésben is különbözik a „szexuális irányultság” vagy a „nemi identitás” miatti megkülönböztetéstől. És minden esetre a mi feladatunk az, hogy a törvényi kifejezéseket úgy értelmezzük, hogy „azok azt jelentsék, amit a törvény megalkotásának idején az értelmes emberek számára közvetítettek”.

Caroline Downey a National Review-ban jegyezte meg:

A közlemény egyelőre lehetővé teszi a vallási kötődésű szervezetek számára a vallásszabadság helyreállításáról szóló törvény (RFRA) és az azt követő bírósági döntéseknek megfelelően a mentességek fennmaradását. Ez azt jelenti, hogy a vallási ellenérzésekkel rendelkező kórházakat és egészségügyi szolgáltatókat nem kényszeríti a Polgári Jogok Hivatala, a HHS végrehajtó ága arra, hogy részt vegyenek a transzneműek „átmenetét” célzó beavatkozásokban. 

A szenátusban függőben lévő egyenlőségi törvény azonban, amelynek aláírásához Biden elnök hozzájárult, egzisztenciális veszélyt jelent az RFRA betartására a nemi identitás, a szexuális irányultság és az abortusz kérdésében.