Megütközéssel fogadta a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bírósága hogy a Mazsihisz nem ismeri el joghatóságát

Mint ismeretes a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) és az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség (EMIH) közös keresettel fordult a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságához kérve a magyar kormány által a magyarországi zsidó felekezeteknek nyújtott örökjáradék elosztásának felülvizsgálatát azzal az indokkal, hogy a járadékból a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) aránytalanul nagy összegben részesül a másik két hitközséghez képest.

A Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságának Polgári Tagozata vasárnap megtartotta a per első tárgyalását, amelyen a Mazsihisz képviselője nem jelent meg.

Az EMIH jelen lévő jogi képviselőjének beszámolója szerint a bíróság megütközéssel fogadta a Mazsihisz szokatlan eljárását és a sajtóban megjelent nyilatkozatait, hogy a bíróság joghatóságát megkérdőjelezi.

Mindettől függetlenül a Bíróság még egy lehetőséget kíván adni, hogy a felek a bíróság előtt fejthessék ki álláspontjukat.

Ezért várhatóan a következő napokban kitűzik egy következő tárgyalás időpontját, továbbá felszólítják a Mazsihiszt, hogy változtassa meg álláspontját és mint zsidó egyház ismerje el a vallási bíróság joghatóságát, illetve a továbbiakban vegyen részt az eljárásban.

Feldmájer Péter: A jeruzsálemi rabbinikus bíróság döntését el kell fogadni

A Mazsihisz korábbi elnöke a kompromisszum fontosságáról, a Zsima létrehozásának okáról, a Mazsihisz identitásváltásáról, és arról, hogy mi volna a helyes az örökjáradék kérdésében.