A „Progresszív Izraeli Hálózat” ellenzi az IHRA antiszemitizmus munkadefinícióját

A következő nyilatkozatot adták ki a Progresszív Izrael Hálózat tagjai az Ameinu, az Amerikaiak a Békéért Most, a Habonim Dror Észak-Amerika, a Hashomer Hatzair Világmozgalom, a Zsidó Munkaügyi Bizottság, a J Street, az Új Izrael Alap, a Partners for Progressive Israel, a Reconstructing Judaism és a T’ruah képviseletében:

„Mint olyan szervezetek, amelyek szívükön viselik Izrael Államát, és a zsidó emberek jólétét, mélyen elkötelezettek vagyunk az antiszemitizmus elleni harc mellett. Ezért kötelesek vagyunk megosztani aggályainkat az antiszemitizmus elleni küzdelem azon formái ellen, melyek visszaélésekre adhatnak alkalmat, melyek által gátolható a törvényes szólásszabadság, az izraeli kormányzati intézkedések kritikája és a palesztin jogok védelme. Különösen aggasztó az a törekvés, mely törvényekben és az intézményi politikában rögzítené a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) antiszemitizmus definícióját, és az abban szereplő „kortárs példákat”, melyek azzal a kockázattal járnak, hogy tévesen tesznek egyelőségjelet legitim kritikai tevékenységek az antiszemitizmus között.”

A közlemény szerzői szerint ez az erőfeszítés teremtett lehetőségeket a leköszönő Trump-adminisztráció és mások visszaélésszerű politizálására, aláásva az antiszemitizmus felszámolására irányuló erőfeszítések morális alapjait.

Tiszteletben tartjuk az IHRA antiszemitizmus-definíció létrehozására irányuló törekvését, mely hasznos szemléltető eszköz lehet az antiszemitizmus természetéről folytatott széleskörű, folyamatos párbeszéd szolgálatában. Noha nem támasztunk érdemi kifogást magával a alapdefinícióval kapcsolatban, aggodalmunk sokkal inkább érinti annak az abban található „kortárs példákat”, melyek szerves részét képezik a definíciónak. Attól tartunk, hogy ennek a törvénybe iktatása — akár állami, szövetségi, egyetemi vagy vállalati politika szintjén –, potenciálisan aláásná az alapvető szabadságjogokat, ahogy ezt bizonyos esetekben már meg is tette. Emiatt a Progresszív Izraeli Hálózat ellenzi az antiszemitizmus IHRA munkadefiníciójának kodifikálását az Egyesült Államok jogrendszerében és politikájában.

A szöveg nem zárja ki, hogy egyes anticionisták és az izraeli politika kritikusai néha átléphetik az antiszemitizmus határait, és leszögezi, hogy ez ellen is fel emelni a hangjukat.

Ugyanakkor a Pompeo külügyminiszter által vezetett tárca kijelentései, miszerint „az anticionizmus az antiszemitizmus”, és hogy „a globális BDS kampány [az antiszemitizmus megnyilvánulása]”, veszélyes túlzások. A munkadefinícióban említett „kortárs példák” teszik lehetőva az ilyesfajta túlzást, amelynek elsődleges célja a jelenlegi izraeli kormány, és az izraeli megszállás megvédése minden kritikától. A példák antiszemitának tekintik az olyan állításokat, mint „Izrael államának létezése rasszista törekvés” illetve kettős mércét alkalmaznak Izraellel szemben „olyan viselkedés megkövetelésével, amelyet más demokratikus nemzet nem vár el vagy követel meg”.

A Progresszív Izrael Hálózat minden izraeli, és minden palesztin ember számára támogatja az egyenlőségen, az emberi méltóságon és biztonságon alapuló jövőt. Ragaszkodnak hozzá, hogy az aktivistáknak, az akadémikusoknak, és minden állampolgárnak joga legyen a politikai vélemények széles skálájának kifejezésére, anélkül, hogy attól tartana, hogy a kormány elnyomná őket.

Szerintük ezekhez a jogokhoz tarozik Izrael Állam megalapítása törvényességének, illetve törvényeinek és kormányzati rendszerének kritikája, mivel ezeket a vitákat rendkívül fontosnak tartják a demokrácia, és az elszámoltathatóság szempontjából. Hozzátették, hogy az ilyen jellegű kritikát a közbeszéd körébe tartozónak tekintik, és ellenzik, hogy — szerintük — antidemokratikus törvények vagy büntetések száműzzék ezeket a közbeszédből.

„Ki kell fejeznünk aggodalmunkat, amikor az Egyesült Államok Külügyminisztériuma arra tesz javaslatot, hogy a nem-erőszakos aktivisták és emberi jogi szervezetek feketelistára kerüljenek, pusztán azért, mert különböző visszaéléseket dokumentálnak, vagy ellenzik a palesztin területek izraeli megszállását. A Trump-kormányzat hivatali ideje alatt rendkívül aggasztó módon fejezte ki szándékát, hogy az antiszemitizmus hamis vádjait politikai ellenfelei hiteltelenítésére használja.”

A közlemény szerzői úgy vélik, hogy az eredeti definíciót készítő Kenneth Stern elismert antiszemitizmus-szakértő soha nem szánta azt átfogó, mindenre kiterjedő gyűlöletkódként alkalmazni, melyet szerintük a Trump adminisztráció, és a jobboldali zsidó csoportok a szólásszabadság és az akadémiai szabadság elleni támadásra használtak fel.

A progresszív tömörülés nagy reményeket fűz az új amerikai adminisztrációhoz:

„A beiktatásra kerülő Biden-kormány — helyesen — , világossá tette, hogy a növekvő antiszemitizmus elleni küzdelmet kiemelt fontosságúnak tekinti. Most lehetőség nyílik az irányváltoztatásra. Arra biztatjuk az új kormányt, és az új Kongresszust, hogy dolgozzanak ki olyan átfogó stratégiát, amely az antiszemitizmus és a szélsőséges gyűlölet minden formája ellen felveszi a harcot, és amely nem hagyja figyelmen kívül a fehér nacionalista, antiszemita szélsőjobboldal által gyakorolt erőszakot. Ennek érdekében mind a Biden-adminisztrációnak, mind a kongresszusnak el kell utasítania a könnyen visszaélésre lehetőséget adó, és túlságosan leegyszerűsítő elveket. Egyúttal tartózkodniuk kell az alkotmányos oltalom alá eső kritika, és a törvényes aktivizmus tilalmától, amelyek gyakran helytelenül célozzák meg azokat, akik valójában nem gyűlölik a zsidókat, és megnehezítik a valóban antiszemita esetek azonosítását, valamint az azzal való szembeszállást”

— zárul a Progresszív Izrael Hálózat szenvedélyes hangú közleménye.