140 éve született Ze’év Zsabotyinszkij

A polgári naptár szerint 140 éve, 1880. október 17-én született Ze’év Vlagyimir Zsabotyinszkij, a jobboldali cionizmus (revizionizmus) atyja.

Veszprémy László Bernát történész a Kommentár folyóirat 2019/2. számában írt Zsabotyinszkij szerepéről.

Zsabotyinszkij ódivatú tizenkilencedik századi nemzeti-liberális és elkötelezett demokrata volt, ám máig történészi vita tárgya, hogy ugyanez elmondható-e híveiről is. A cionista író korai világnézetét „liberális anarchiaként” írta le, melyben „minden egyén [annyit ér, mint] egy király”.

A szabadpiac, a sajtószabadság, a nők egyenjogúsága és a kisebbségi jogok tisztelete gondolkodásának alapvető tételei voltak.

A történészi viták azonban okkal dúlnak Zsabotyinszkij nézetei körül. A jobboldali cionista politikus gondolkodásában ugyanis a fentiek jól megfértek a militáns retorikával, a kérlelhetetlen nacionalizmussal, és az állam – indokolt esetben – egyén felé való rendelésével. Zsabotyinszkij a zsidó állam és egy zsidó hadsereg feltétlen szükségességét hirdette, az európai zsidóság teljes kivándorlását akarta látni, és a zsidó állam bibliai határaiig való kiterjesztését akarta elérni: „A Jordán két partján éled a dal: / Enyém a jobb és enyém a bal!” – szólt egyik verse korabeli magyar fordításban. (…)

Maga Zsabotyinszkij (…) összetett nézetrendszert képviselt: az egyén értékét hangsúlyozta az állam felett, ám a nemzetet még az államnál is fontosabb dolognak tartotta. Praktikus politikájának kacskaringóit pedig államtalan államférfiúságából is le lehet vezetni: hiába volt kritikus a szörnyállam túlkapásaival szemben, mégis államra volt szüksége – zsidó államra. Követőinek – akik gyakran maguk is leegyszerűsítve tekintettek Zsabotyinszkijre, példának okáért „zsidó Mussoliniként” ábrázolva őt palesztinai héber lapjukban – szélsőséges szimpátiáit igyekezet megregulázni, több-kevesebb sikerrel. Még a revizionista irányzat jobbszélétől – Achimeir úgynevezett „maximalista” köreitől – is jobbra állt Avraham Jair Stern és híveinek marginális csoportja, akik a második világháború alatt is az olasz- és német-cionista szövetség teorémáját dédelgették, abban a reményben, hogy majd Nagy-Britannia ellen fordulhatnak. Zsabotyinszkij 1940-ben, brit uralom alatt álló hazájából száműzve, az Egyesült Államokban halt meg, 1964-ben temették újra Jeruzsálemben.

A teljes tanulmány itt olvasható.

Tényleg „zsidó fasizmus” a jobboldali cionizmus? — Interjú Colin Shindler Zsabotyinszkij-kutatóval

Zsidó fasiszta vagy félreértett klasszikus liberális? A kérdésről Zsabotyinszkij londoni kutatóját kérdeztük.