Izrael Állam és egy ősi vád letűnése

Izrael függetlenségének évfordulója olyan dátum, mely a diaszpórában élő zsidóknak is fontos kell legyen. Hányatott történelmünk során minden nemzedékben felmerült az a zsidóság elleni vád, hogy vajon egy zsidó ország meglétével a nem ott élő zsidók melyik földhöz lennének lojálisak, az őket befogadóhoz, vagy a zsidó államhoz.

Ez a zsidóság lojalitását megkérdőjelező szemrehányás egyidős népünkkel és már a legelső diaszpórában fel lett emlegetve, erről ír a Tóra amikor Jákob házanépe, a zsidó nép ősei, Egyiptomban élnek, megsokasodnak és új Fáraó vezeti az országot, aki már nem emlékszik József miként mentette meg Egyiptomot és a termékeny félhold lakosságát a pusztító éhínségtől.

„Íme, Izrael fiainak népe több és hatalmasabb nálunknál. Nosza, legyünk okosak vele szemben, hogy el ne sokasodjék, mert lesz, ha háború támadna, ő is csatlakoznék ellenségeinkhez, harcolna ellenünk és felmenne az országból” (2Móz 1:9-10).

A korai cionisták, a modern Izrael államának megálmodói tisztában voltak azzal, hogy egy állam megalakítása ismét felkorbácsolja a zsidókkal szembeni előítéleteket, főként azok ellen, akik a diaszpórában maradva igyekeznek hűségesek lenni az őket befogadó országhoz, miközben támogatják és segítik majd a zsidó államot.

  1. május 14-én egy csapásra gyakorlati kérdéssé változtatta a korábban csak teoretikus vitát, de kijelenthető, hogy a zsidó nép azóta is rendre jól vizsgázik.
David Ben Gurion kihirdeti a független Izrael Államát

Mi, diaszpórában élő zsidók, megtanultunk büszke cionisták lenni úgy, hogy ez nem csökkenti szülőföldünk iránti szeretetünket, valódi és választott hazánk közti lelki tusa, Istennek hála, maximum egy, a két ország közt zajló sportverseny esetén válik igazi dilemmává.

A dilemmát talán ma, 2020-ban érezhetjük legkevésbé, hiszen Magyarország és Izrael diplomáciai kapcsolata csúcsponton van és egyre szorosabbá válik. Legújabb példája hazánk kiállásának Izrael érdekei mellett az a vétó, melyet az Európai Unióban tettünk annak megakadályozására, hogy az elítélje Izrael szándékát az amerikai béketerv őt érintő részének végrehajtását.

A teljes cikk a szerző blogján olvasható:

https://lekvaresjam.blog.hu/2020/04/29/izrael_allam_es_egy_osi_vad_letunese