Antiszemitizmus útikalauz anticionistáknak

Izrael kritizálása nem antiszemitizmus, az anticionizmus viszont az — szögezi le Dennis Prager véleménycikkében a Townhill hasábjain.

Képzeljünk csak el egy csoportot, akik azért dolgoznak Olaszország elpusztításáért, mert azt állítják, Olaszország eredete illegitim.Képzeljük el, hogy ezek az emberek meg vannak győződve arról, hogy a föld összes országa közül egyedül Olaszország léte illegitim. Ezután képzeljük el, hogy mind hevesen tagadják, hogy olasz-ellenesek lennének. Elhinnénk nekik? Vagy az érvelésüket azonnal őszintétlennek és abszurdnak nyilvánítanánk?

Helyettesítsük be „Olaszországot” „Izrael” helyére, az „olaszt” pedig a „zsidó” helyére, és azonnal érteni fogjuk milyen abszurd azt állítani, valaki csak anticionista, nem antiszemita.

Pedig az anticionisták pontosan ezt állítják.

Amellett érvelnek, hogy a zsidó állam Palesztinaként ismert földrajzi területen való puszta létezése — bár Palesztina nevű független ország sosem létezett — illegitim. A világ egyetlen másik országáról sem állítják ugyanezt, mindegy milyen véres eredettörténettel is rendelkeznek. Ezután pedig kikérik maguknak, ha valaki antiszemitizmussal vádolja őket.

De mégis milyen érvelési módszerrel igyekeznek képtelen állításukat igazolni?

1. Témát váltanak

Először is témát váltanak. Leszögezik, mennyire „nem fair” azokat antiszemitizmussal vádolni, akik csupán „kritizálják” Izraelt. Ez azonban hamis érv. Izrael kritizálásának természetesen van létjogosultsága. Létezéshez való jogának tagadása viszont már elfogadhatatlan.

Az anticionizmus nem Izrael kritizálása. Az anticionizmus Izrael létezésének ellenzése.

A cionizmus a zsidók ősi hazájukba, Izraelbe való visszatérési mozgalma. Az elmúlt 3000 év során két független zsidó állam is létezett azon a területen, amit ma Izraelnek hívunk. Mindkettőt megszállók pusztították el, és sem arab, sem muszlim sem bármely más független ország nem létezett utána azon a földön, amit

csak azért illettek Palesztina névvel a rómaiak, hogy megkíséreljék eltávolítani az i.sz 70-ben elpusztított zsidó állam emlékezetét.

2. Tagadják a judaizmus és a cionizmus kapcsolatát

Az anticionisták második közkedvelt érve az, hogy már csak azért sem lehetnek zsidóellenesek, mivel a cionizmusnak semmi köze nincsen a judaizmushoz. Ez az érv is teljes mértékben téves. Olyan, mintha az mondanánk, hogy Olaszországnak semmi köze nincs az „olaszsághoz”.

A judaizmus mindig három fő komponensből állt: Isten, Tóra, Izrael. Ha Izrael nem része a judaizmusnak, akkor a Biblia és Isten sem az.

3. Tagadják a zsidó nemzeti identitást

A harmadik fő érvük, hogy a judaizmus csupán vallás, tehát a zsidók csak egy vallás képviselői, nem nemzet. Azonban a Biblia visszatérően „Izrael népeként” utal a zsidókra. Ezért vannak vallástalan, szekuláris, sőt ateista zsidók -, mert a zsidóság nem csak egy vallás. Nincsenek például ateista keresztények, mert a kereszténység csupán vallás.

4. Előhúzzák a faji kártyát

Az anticionisták negyedik érve pedig, hogy Izrael léte azért illegitim, mert rasszista. Ezt a vádat előszeretettel használják Izrael és Amerika gyűlölői a világ két legkevésbé rasszista társadalma ellen. Izrael esetében ez azért sem állja meg a helyét, mert:

a) Izrael lakosságának fele nem fehér bőrű.

b) Bárki zsidóvá válhat etnikai hovatartozástól függetlenül.

c) Minden ötödik izraeli nem zsidó. Ezek az izraeli állampolgárok — főként arab muszlimok — ugyanolyan jogokat élveznek, mint a zsidó izraeliek.

d) Izrael Júdea és Szamária (Ciszjordánia) feletti ellenőrzésének semmi köze a rasszizmushoz. Nem azért ellenőrzi a zsidó állam ezeket a területeket, mert a palesztinok egy másik faj, hanem mert az arabok megkísérelték elpusztítani Izrael államát 1967-ben, és elvesztették a háborút.

Az egyetlen oka annak, hogy a palesztinoknak még nincsen saját államuk, az, hogy 1948 óta öt arra vonatkozó javaslatot utasítottak el, mindig annál az oknál fogva, hogy érdekeltebbek voltak Izrael elpusztításában, mint egy palesztin állam felépítésében.

5. Tagadják Izrael legitimitását

Az anticionisták ötödik érve szerint Izrael eredete illegitim.

A tény, hogy a világ több, mint 200 országa közül az egyetlen ország, amit az anticionisták illegitimnek tekintenek, éppen az egyetlen zsidó állam, mindent elmond motivációikról, amit tudnunk kell. Vajon miért nem állítanak hasonlót mondjuk Pakisztánnal kapcsolatban? 1947-ben kilenc hónappal Izrael államának megalakulása előtt Indiát felosztották egy muszlim államra — Pakisztánra — és egy hindu államra — Indiára.

Izraellel ellentétben Pakisztán állam azelőtt soha nem létezett.

Izrael megalapításával ellentétben, ami körülbelül 700,000 zsidó menekültet kreált arab területekről, és 700,000 arab menekültet Izrael területéről, Pakisztán megalapítása nyomán 7 millió muszlim menekült hagyta el Indiát, és körülbelül 7 millió hindu menekült Pakisztánt. Míg Izrael megalakulását övező háborúkban az arab halálos áldozatok számát 10,000-re becsülik, Pakisztán esetében ez a szám közel 1 millióra rúg.

Ezen adatokat figyelembe véve kérdés, miért Izrael legitimitását támadják, míg Pakisztánét nem? Erre csak egy válasz lehetséges: Izrael az egyetlen zsidó állam a világon. Míg 49 muszlim többséggel rendelkező ország és 22 arab ország létezik, az anticionisták az egyetlen fél dunántúlnyi méretű zsidó állam létezéshez való jogát vitatják el.

Természetesen nem minden anticionista zsidógyűlölő is egyben. De, ahogyan azt a szerző cikke elején kifejtette, ha Olaszország elpusztításáért küzdünk, nem kell minden olasz embert gyűlölnünk ahhoz, hogy olaszellenesek legyünk.

Ha az egyetlen zsidó állam elpusztításáért küzdünk, nem kell minden zsidót gyűlölnünk ahhoz, hogy antiszemiták legyünk.

Dennis Prager ortodox zsidó származású elismert amerikai konzervatív rádiós talk-show házigazda és író. Politikai témájú könyvei mellett a Prager University amerikai non-profit szervezet alapítója is egyben mely videóival konzervatív perspektívából mutat be széleskörű politikai, gazdasági, filozófiai témákat.