Zsidók elleni gyűlöletre nevelnének a „gyűlölettel szembeszálló” tananyaggal Kaliforniában

Még csak egy tervezet, de máris hatalmas indulatokat kelt az a középiskolákra vonatkozó oktatási javaslat, amelyről többen vélik, hogy a politikai korrektség nevében nyíltan zsidógyűlöletet terjeszt.

Kalifornia állam oktatási hivatalát az elmúlt hetekben már több, mint 80 Izrael-párti és diszkrimináció-ellenes szervezet kérte arra, hogy sürgősen változtasson azon a programjavaslatán, amelyet középiskolás diákoknak terveztek bevezetni.

— számoltak be az esetről több amerikai sajtóorgánumban.

A cikkek szerint egyértelműen antiszemita és Izrael-ellenes részeket tartalmazó tananyaggal nem csupán megtévesztik a hallgatókat, hanem gyűlöletet is keltenek.

A Los Angeles Times egyenesen vezércikkben kelt ki a botrányos részeket tartalmazó oktatási anyag miatt. „Borzasztóan egyoldalú” a tervezet — írják a nemzetiségi tanulmányok modelljének nevezett javaslatról, amely a lap szerint „az akadémiai zsargon és politikailag korrekt kijelentések áthatolhatatlan keveréke”.

Mindemellett, amint arra Israel Hayom publicistája is felhívja a figyelmet,

az oktatási javaslat démonizálja Izraelt és a diákok körében zsidógyűlöletet kelthet a BDS-mozgalom legitimizálásával, valamint azzal, hogy Izraelre minden érvet mellőzve következetesen apartheid államként utal, megalapítását pedig az arab terminológiát használva „nakbának”, azaz tragédiának nevezi.

A nemzetiségi tanulmányok modelljének véleményezési szakasza a héten lejár, ezután fognak a felelősök határozni arról, hogy jóváhagyják-e egy ennyire megosztó és heves indulatokat kiváltó program bevezetését Kaliforniában.

Azon kívül, hogy a javaslat ellentétes mindazzal, amit Kalifornia hirdetett a fanatizmussal és a gyűlölködéssel szemben, ugyancsak törvénytelen és potenciálisan veszélyes is. Törvénytelen azért, mert sérti az állam oktatási kódjának többféle tiltását is, és előítéletes és diszkriminatív.

Eltekintve attól a ténytől, hogy a tanterv jelenlegi formája ellentétes saját meghatározott céljával, azzal, hogy véget vessen a fanatizmusnak, még jogellenes és potenciálisan veszélyes is. Jogellenes, mert megsérti a kaliforniai oktatási törvénynek a megkülönböztetésre és az előítéletre vonatkozó számos tilalmát, valamint azt a specifikus követelményt is, miszerint az iskolákban való felhasználásra szánt oktatási anyagok elfogadásakor az igazgatótanácsok csak olyan anyagok alkalmazását hagyhatják jóvá, amelyek pontos képet adnak a társadalmunk kulturális és faji sokféleségéről, beleértve a különféle etnikai csoportok hozzájárulását (a társadalomhoz). Mondanom sem kell, hogy a zsidók manipulatív agresszorokként történő karikatúraszerű, antiszemita ábrázolása mellől az egyesült államokbeli, és különösen a kaliforniai zsidóság hozzájárulásának bemutatása teljességgel hiányzik

— fogalmazott Mark Goldfeder, az Israel Hayom hasábjain.