Izraeli-Magyar Írószövetség néven alakult új szervezet

A szervezet többek között fő céljának tekinti a magyar irodalom értékeinek megőrzését Izraelben.

Megalakult az Izraeli-Magyar Írószövetség (IMISZ) — erről értesítette a Szombat szerkesztőségét a két kezdeményező: Nagy Gabi, az ujkelet.live portál főszerkesztője és portálunk izraeli tudósítója, valamint Mezei Márk.

A portál szerdán tette közzé az alábbi sorokat, amivel a szervezet bejelentette megalakulását:

„Az Izraeli – Magyar Írószövetség (IMISZ) az izraeli és a határon túl élő és alkotó, magyar vagy más nyelvű írók és újságírók egyesülése, irodalmi műfajokra és politikai-eszmei hovatartozásra való tekintet nélkül, egy független szövetség égisze alatt.

A Szövetség elsődleges céljának olyan szellemi és intézményi feltételek megteremtését tekinti, amelyek ezen szerzők számára biztosítják a szabad sajtó érvényesülését, a magyar irodalom értékeinek megőrzését Izraelben, valamint lehetőséget nyújtanak izraeli szakmai bemutatkozásra és héber nyelvű fordítás kiadására.

A Szövetség feladatának tartja az izraeli és határon túli íróelődei szellemi hagyatékának ápolását, dokumentum- és iratanyagainak megőrzését, valamint az ezekhez való hozzáférés biztosítását a kutatások számára.

A Szövetség tagja lehet az a magyar, vagy más nyelven alkotó író illetve újságíró, aki a Szövetség céljaival egyetért és a tagjainak sorába felvételt nyert. A felvételt írásban kell kérni a megjelölt adatlapon.”

Az IMISZ alapítótagjai: Balogh F. András, Dési János, Kácsor Zsolt, Mezei Márk, Mészáros Mihály, Nagy Gabi (elnök), Nagy Timea, Politzer Tamás, Précz Géza, Sáfrán István, Unti Ildikó.