Miniatűr imakönyvek kivándorlóknak

Az Izraeli Nemzeti könyvtár „Migráció-Határok-Identitás” címmel nemzetközi konferenciát tart Jeruzsálemben. Ennek kapcsán hívták fel a figyelmet a gyűjteményükben található miniatűr zsidó imakönyvekre.

Az európai zsidók nyugat felé vándorlása (Kelet-Európából Nyugat-Európába, Nyugat-Európából Észak- és Dél-Amerika felé) már a XIX. században igen jelentős volt, hosszú évtizedekkel a világháborúk kirobbanása előtt.

1820 és 1880 között csak az Egyesült Államokban 150 000 európai zsidó telepedett le. Az 1840-es években Németországból indult útnak nagyszámú zsidó, hogy a „goldene medinében”, azaz az aranyországban jobb életet teremtsenek maguknak. Abban az időben a németországi zsidók számos nehézséggel néztek szembe hazájukban, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból, és csábította őket a kivándorlás lehetősége.

A kivándorló zsidók magukkal vitték szokásaikat, kultúrájukat, nyelvüket és mindezzel együtt kegytárgyaikat is, köztük a jellegzetesen apró méretű, így zsebben is hordozható szidurokat, azaz imakönyveket. Egy Fürthben működő nyomda, a S. B. Gusdorfer und Zuerndorffer & Sommer kifejezetten az Amerikába készülőknek gyártott kisméretű imakönyveket „Minchá Ktáná” címmel.

Az első lapon fel is tüntették héber nyelven: „Ima az egész évre, az útra indulók, a tengeren átkelők és az Amerikába utazók részére”. Német nyelven, de héber betűkkel a következőt tették hozzá: „Miniatűr kiadás, szép gyöngybetűkkel”.  A hétköznapi imakönyvek mellett készültek szombati és nagyünnep kiadványok is a kivándorlók számára.

A miniatűr imakönyvek nagy népszerűségnek örvendtek és folyamatos utánnyomást igényeltek. A fent említett fürthi szidurból a könyvtár őriz 1842-es, 1854-es és 1860-as kiadásút is. Az effajta kiadványok igen értékesek, mert nem maradtak fent nagy számban. Az út viszontagságai és a sűrű használat miatt legtöbbjük sajnos nem maradt épen.

Forrás: zsido.com