Új MAZSÖK kuratórium alakult

A Neokohn értesülései szerint újjáválasztották a MAZSÖK kuratóriumát.

Az eddigi, 2015-ben felálló testület összetételében a korábbi erőviszonyokhoz képest jelentős eltolódás tapintható ki. A korábbi kuratóriumból kiesett a Mazsike, a Lauder Iskola, és a reform hitközségek képviselője. A távozók között van még Radnóti Zoltán rabbi, a Mazsihisz rabbitestületének az elnöke, valamint a szervezetet a Mazsihisz ügyvezető igazgatójaként hosszú éveken át domináló Zoltai Gusztáv zsidóügyi kormánytanácsadó is.

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt (MAZSÖK) a Magyar Köztársaság Kormánya 1997-ben hozta létre a Párizsi Békeszerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésére. A közalapítvány célja, hogy azon zsidó származású magyar állampolgárok, akik a náci intézkedések és a holokauszt elszenvedői voltak, újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, személyes szociális helyzetüket javíthassák az erre fordított javakból.

Az alapítvány a közhiedelemmel ellentétben nem a zsidótörvények miatt elkobzott zsidó vagyon jóvátételéből gazdálkodik, hanem az elpusztított zsidók után maradt „uratlan” – vagyis az örökösök nélkül maradt – vagyonnal, melyet a kommunista rezsim államosított a háború után.

A MAZSÖK kulcsfontosságú szerepet tölt be a zsidó közösségek mindennapi életének finanszírozásában.

A 17 tagú kuratórium tagjait az Alapító (vagyis a kormány) – a zsidó szervezetek javaslata alapján jelölt személyek közül, a magyarországi zsidó szervezetek, a nemzetközi zsidó szervezetek jelöltjei, valamint a tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből kéri fel 3 év határozott időtartamra.

Az új kuratórium a következő tagokból áll:

Az Alapító (a kormány) által javasolt tagok:

Szabó György elnök

Szalay-Bobrovniczky Vince

Martin Hoffman

Magyarországi vallási szervezetek által javasolt tagok:

Dr. Köves Slomó rabbi EMIH

Oberlander Baruch rabbi Chabad

Deblinger Eduárd MAOIH

Heisler András Mazsihisz

Horovitz Tamás Mazsihisz

Darvas István rabbi Mazsihisz

Dr. Feldmájer Péter Mazsihisz

A Holokauszt túlélőinek magyarországi szervezetei által javasolt:

Sessler György MUSZOE

A Holokauszt túlélőinek nemzetközi szervezetei által javasolt:

Cernov Mircea JDC

Menahem Steiner

Magyarországi zsidó civil szervezetek által javasolt:

Gordon Gábor Élet Menete

A tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből felkért:

Ron Lustig

Oscar Pfeffermann

Dr. David Moskvits

A korábbi kuratórium tagjai közül a következők estek ki:

Jusztin Ádám Maccabi

Horányi Gábor Lauder Iskola

Újvári Józsefné reform hitközségek

Kirschner Péter Mazsike

Zoltai Gusztáv

Radnóti Zoltán rabbi Mazsihisz

Ha lesz  további információnk, frissítjük cikkünket.