Zsidó gén: rasszista gyakorlat-e a zsidóság DNS-vizsgálata?

Ortodox rabbik is elítélik a genetikai vizsgálatot, mely szerintük ellenkezik a zsidó törvényekkel.

David Lau askenáz főrabbi először ismerte el, hogy a Főrabbiság és az állami rabbinikus bíróságok bizonyos esetekben DNS vizsgálattal döntik el, hogy egy illető zsidó-e.

A beismerés nagy felzúdulást váltott ki a vallásos cionista és modern ortodox csoportok körében, mivel a zsidó törvények nem fogadják el a genetikai vizsgálatot a zsidóság bizonyítására.

Avigdor Liberman, a jobboldali Jiszráel Bejténu párt vezetője máris elítélte Lau nyilatkozatát, mivel szerinte a főrabbi ezzel elismerte az intézményes diszkriminációt. Rámutatott, hogy azok, akiknek DNS vizsgálatot „ajánlanak”, nincs más választásuk, mint a beleegyezés, ha államilag elismert zsidó házasságot akarnak kötni a zsidó államban.

Liberman szerint Lau kijelentése ráadásul annak is a beismerése, hogy Izrael állam diszkriminálja a korábbi Szovjetunióból érkezett bevándorlókat.

“A rabbinikus intézmények nézőpontjából automatikusan gyanús ennek a nagyszerű közösségnek a zsidósága, amely rengeteg értéket adott hozzá az izraeli társadalomhoz.”

Egy vallási szolgáltatásokkal foglalkozó civil szervezet, az ITIM szerint a rabbinikus bíróságok az elmúlt hónapokban kb. 20 alkalommal rendeltek el DNS vizsgálatot zsidóság igazolására, többnyire házasságkötésre bejelentkezés alkalmából.

Több, mint 400 ezer olyan izraeli állampolgár érkezett a korábbi Szovjetunióból, akik a rabbinikus törvények szerint nem minősülnek zsidónak. További, 700 ezernél is több ex-szovjet állampolgár zsidóságát vonják kétségbe rendszeresen, amikor rabbinikus szolgáltatást kívánnak igénybe venni a Főrabbiságtól és a rabbinikus bíróságoktól.

Lau főrabbi keddi nyilatkozatában leszögezte:

„az esetek kis részében előfordul néha, hogy nem tudja dokumentumokkal alátámasztani az állítását, aki zsidónak mondja magát, vagy ellentmondást találunk az állításai, és a róla rendelkezésünkre álló adatok között. Ilyen esetekben előfordul, hogy a rabbinikus bíróság kizárólag a kérelmező támogatása céljából felajánlja neki a DNS vizsgálat elvégeztetését az állításai alátámasztására.

Soha, senkit nem kényszerítünk ilyesmire. És le kell szögeznünk, hogy a genetikai vizsgálatot nem a zsidóság megállapítására használjuk, hanem csak arra, hogy segítsük a tisztázási folyamatot.”

Szet Farber ortodox rabbi cáfolja Lau állítását, hogy senkit nem kényszerítenek DNS vizsgálatra, rámutatva, hogy Izraelben kizárólag a Főrabbiságon keresztül lehet zsidó házasságot kötni, így akinek ilyen „ajánlást” tesznek, annak valójában nincs lehetősége a vizsgálat visszautasítására, mivel anélkül nem fogadják el a zsidóságát, tehát ez nem más, mint egyfajta kényszerítés.

Lau azt is megjegyezte, hogy bizonyos esetekben a rabbinikus bíróság nyomozói arra gyanakszanak, hogy az illetőt, vagy az illető szüleit, nagyszüleit örökbefogadták, ami kérdésessé teszi a zsidóságukat. Ilyen esetekben a rabbinikus bíróság szintén genetikai vizsgálatot kér, hogy „segítsék igazolni” a zsidó származást.

Farber rámutatott, hogy több esetben bizonyítható, hogy a rabbinikus bíróság nyomozóinak gyakorlata szerint az ébreszt bennük gyanút az örökbefogadásra, ha valaki legalább öt évvel a szülei házasságkötése után születik, ez a gyakorlat pedig Izrael Állam igencsak sok zsidó állampolgárának a származását kérdőjelezheti meg.

Hozzátette:

“Ingoványos talajra lépnek a Főrabbiság és a rabbinikus bíróságok, ha a zsidó törvények helyett technológiát használnak a zsidóság megállapítására, ami különböző osztályokba sorolja a zsidókat, mivel ez teljességgel ellentétes a zsidó törvényekkel. Lau abból indul ki, hogy az emberek meghamisítják a zsidóságukat, pedig tanácsos lenne felelősebben viszonyulnia a zsidó identitáshoz ahelyett, hogy kizárna belőle olyanokat, akik nem úgy néznek ki, vagy nem úgy viselkednek, mint ő.”

Aaron Leibowitz rabbi, aki a Főrabbiságtól független ortodox zsidó esküvőket celebrál „Chuppot” elnevezéssel, elítélte a DNS vizsgálat alkalmazását, mely szerinte rasszista gyakorlat.

“A Főrabbiság megosztja, és szétszakítja az izraeli társadalmat. Az új olékat genetikai vizsgálatra kényszeríteni egy újabb lépés afelé, mely a judaizmus tanulmányozását a judaizmus üldöztetésévé változtatja, és elmossa a választóvonalat a halakhikus gondosság, és aközött a bűnügyi nyomozásra emlékeztető kínos, és sértő eljárás között, amin a házasulandók kénytelenek keresztül menni.”

– jelentette ki Leibowitz rabbi, és hozzátette:

“Ki kell mondanunk az igazságot — A Főrabbiság a szeparatizmust és a rasszizmust halachikus érveléssel próbálja álcázni, ami teljességgel ésszerűtlen és szükségtelen. A főrabbikat szívesen látjuk nálunk a Chuppot-nál, hogy megtanulják, hogyan tisztázhatjuk a zsidóságot anélkül, hogy tiszteletlenül legyünk az emberekkel.